Gönül Sultanları.com >  Alim ve Evliyaların Alfabetik Listesi > C > Celaleddin Hindi > Namaz, büyük ibadet
Namaz, büyük ibadet
Celaleddin-i Hindi, âlim ve veli bir zat.
Kendini sevenlere ederdi hep nasihat.

Bu zat buyuruyor ki: Namaz, büyük ibadet,
Müslüman, beş vaktini kılmalı her gün elbet.

Bu bapta Resulullah buyurur ki mealen:
(Allahü teâlâya yemin ederim ki ben,

Nasıl temizlenirse, su ile kirli şeyler,
Beş vakit namaz dahi, günahları temizler.)

Yine buyurdular ki Resulullah bir kere:
(Ne mutlu evlerini mescit eyleyenlere.

Takva sahiplerinin evi mescit gibidir.
Mescitler, Rabbimizin en sevdiği yerlerdir.

İki rekat nafile namazın ecrini, siz,
Bilseydiniz, dağlardan daha büyük derdiniz.

Hele farz namazlara verilen sevap, ecir,
Öyle çok ki, vasfetmek bile mümkün değildir.)

Merkez Efendi diye bir veli vardı hatta.
Cemaatsiz bir namaz kılmamıştı hayatta.

Bir vakit cemaate yetişmeseydi eğer,
Kılanlardan birine, derdi ki o bu sefer:

(Ömrümde bir namazı, cemaatsiz kılmadım.
Gel hele bana uy da, cemaatle kılalım.

Sana, tekrar kılmanın zararı olmaz asla.
Sen, nafile sevabı alırsın bu namazla.)

Bir gün de buyurdu ki: Beş vakit namaz kılmak,
Farz olup, hem bu dinin direğidir muhakkak.

Namaz kılan bir kimse, dinini doğrultmuştur.
Namaz kılmayan ise, dinini yıkmış olur.

Her zaman cemaatle kılmalı ki namazı,
Yirmiyedi derece çoktur ecri, sevabı.

İlk tekbiri, imamla birlikte almalıdır.
İlk safta yer bulmaya hem de çalışmalıdır.

Bunlardan bir tanesi yapılamazsa eğer,
Matem tutmalıdır ki, ne yapsa buna değer

Kâmil olan bir mümin, namaza durduğunda,
Dünyadan, ahirete girer sanki o anda.

Çünkü namaz, müminin miracıdır esasen.
Allah’a yakınlık da, namazda olur zaten.

Namazda, Allah ile kulların arasında,
Bulunan perdeler de kaldırılır aslında.

Resulullah Miracda, Rabbinin izni ile,
Allahü teâlâyı görmüştü baş gözüyle.

Veliler de, ne vakit namaza durmuş olsa,
Allah’ı görür gibi bir hal olur hülasa.

Nitekim buyurdu ki bir hadiste o Server:
(Mümin, namaz kılmaya başlayınca, her sefer,

Cennetin kapıları, onun için açılır.
Rabbiyle aradaki perdeler kaldırılır.

Cennetteki huriler, karşılar onu derhal.
Namaz bitene kadar, devam eder işbu hal.)


www.gonulsultanlari.com