Gönül Sultanları.com >  Alim ve Evliyaların Alfabetik Listesi > E > Ebu Bekri Ebheri > Bedava tanıdık
Bedava tanıdık
Ebu Bekr-i Ebheri, büyük bir veli idi.
Büyük insan olduğu, her halinden belliydi.

Her an güler yüzüyle, tanırdı onu herkes.
Her hali, insanlara olurdu ibret ve ders.

O bir gün buyurdu ki: (İhsan etti Rabbimiz.
İslam âlimlerini bedava tanıdık biz.

Halbuki bir Müslüman, herhangi evliyanın,
Olduğunu işitse bir ucunda dünyanın,

Bütün varını satıp, yaparak yol parası,
Farzdır, ona gidip de, ilim ve feyz alması.)

Bir gün de buyurdu ki: (İnsan için felaket,
Refah seviyesinin artmasıdır begayet.

Zira siz gördünüz mü, (bu bana kâfi) diyen?
Bilakis (bu da olsun) denir mütemadiyen.

Halbuki kavuşulan dünyalık, para, altın,
Dininden, biraz daha götürüyor bu halkın.

En sonunda azgınlık başlıyor ki mâzallah,
Bunu beyan ediyor Kur'anda bize Allah.

Bir âyette, mealen şöyle zikretmektedir:
(Hiç ihtiyaçsız olmak, azgınlığa sebeptir.)

Gerçi bu büyükleri tanıyınca bir insan,
Çok varlıklı olması, getirmez ona ziyan.

Çünkü o, hocasından aldığı feyiz ile,
Kalbinde bulundurmaz, dünyadan bir iz bile.

Lakin tanımamışsa, âlim ve evliyayı,
Onlar, çıkaramazlar kalblerinden dünyayı.)

Bir gün de buyurdu ki: (Hep dua ediyorum.
Ya Rabbi, Cehennemde bizi yakma diyorum.

İnsan kurtulmadıkça azaptan ahirette,
Nasıl hissedebilir kendini emniyette?

Ölüm, kabir ve mahşer, hesap, mizan ve sırat,
Bunlar geçilmedikçe, olunur mu hiç rahat?

Ölüm dehşetli bir iş, o anda şuur kalkar.
O zaman (Allah) demek, kolay olmaz o kadar.

Diyelim ki kurtardı imanını son anda,
Lakin kabir sıkması olacak mezarında.

Böcekler ve akrepler, yiyecek vücudunu.
Eğer günahkâr ise, mutlaka görür bunu.

Sonra bir mahşer var ki, mümkün değil dayanmak.
Bir ayağın üstünde, bulunur binbir ayak.

Bir nice bin seneler o meydanda beklenir.
İnsanlar, izdihamdan bitab olur, tükenir.

Sonra mizan kurulup, ameller tartılıp hep.
Günah ağır gelirse, ne olur hali acep?

Nice insan vardır ki, maliktir çok sevaba.
Lakin hesap sonunda, duçar olur azaba.

Çünkü dünyada iken, kul hakkına girmiştir.
Ne kadar ecri varsa, onlara verilmiştir.

Onların günahı da yüklenir bu kişiye.
Sonra, müflis olarak sürüklenir ateşe.)

www.gonulsultanlari.com