Gönül Sultanları.com >  Alim ve Evliyaların Alfabetik Listesi > İ > İmam-ı Gazali > Güzel ahlak
Güzel ahlak
Habibine, Kur'anda buyurdu cenâb-ı Hak:
(Sen elbet yaratıldın, güzel huylu olarak.)

Çok insanın, İslam’a girmelerine sebep,
Onun iyi huyu ve güzel ahlakıdır hep.

Resulullah buyurdu: (Mizana konanların,
İçinde en ağırı, güzel ahlaktır yarın.)

Biri, Resulullaha (Din nedir?) diye sordu.
Resulullah cevaben, (Güzel huydur) buyurdu.

Sordu aynı suali, sağdan, soldan, arkadan.
Aldı aynı cevabı yine Resulullahtan.

(Amellerin üstünü nedir?) diye sordular.
Buna da, (Güzel huylu olmaktır) buyurdular.

Bir kimse de, Resulden isteyince nasihat,
Buyurdu ki: (Herkesle iyi geçin her saat.)

Bir kadını, Resule methedip dediler ki:
(Gece, hep namaz kılar, oruçtur gündüzleri.

Lakin komşularını incitir bazı işte.)
Buyurdu ki: (O kadın, Cehennemliktir işte.)

Buyurdu: (Güneş nasıl eritirse karları,
Güzel huylu olmak da, yok eder günahları.)


Ve buyurdu ki: (Sirke, bozarsa balı nasıl,
Kötü huy da, ameli öyle bozar velhasıl.)


Buyurdu ki: (Her kimin ahlakı güzel ise,
İbadet yapmış gibi, sevap alır o kimse.)

Abdullah bin Mübarek, ahlakı kötü olan,
Biriyle, bir seferde yoldaş oldu bir zaman.

Ondan ayrıldığında, başladı ağlamaya.
Niçin ağladığını sordular gidip ona.

Buyurdu ki: (Ayrılıp gittiyse de yanımdan,
Lakin kötü huyları ayrılmadılar ondan.)

Hasan-ı Basri der ki: (Ahlak iyi değilse,
Eziyet etmiş olur kendisine o kimse.)

Enes bin Malik der ki: (Güzel huy sahipleri,
Kazanırlar Cennette yüksek dereceleri.

Huyu kötü olan da, etse de çok ibadet,
Cehennem azabına düşebilir nihayet.

Nasıl ki her binanın temeli, aslı vardır,
İslam’ın temeli de, yine güzel ahlaktır.)

Bir gün Hasan Basri’ye sual etti bazı halk.
Dediler ki: (Efendim, nedir bu güzel ahlak?)

Buyurdu: (Güler yüzlü, tatlı dilli olmaktır.
Ve bir de hiç kimseye kötülük yapmamaktır.)

Hazret-i Ali der ki: (Üç şeydir güzel ahlak.
Haramları terk edip, emirlere sarılmak.

Biri de, ev halkıyle olarak alakadar,
Kolaylık göstermektir mümkün olduğu kadar.)

Güzel huy, fıtrat ile yakından ilgilidir.
Lakin çalışmakla da elde edilebilir.

En kolay yolu ise, ahlakı güzel olan,
Kimselerin yanında bulunmaktır çok zaman.

Yani salihler ile bulunmalıdır ki hep,
Huyun düzelmesine, en iyi budur sebep.

Kötü kimselerle de arkadaşlık yapmaktan,
Aslandan kaçar gibi kaçmalıdır her zaman.

Çünkü aslan, insanın alırsa da canını,
Alır kötü arkadaş, dinini, imanını.

Bu mübarek zatların hürmetine ilahi!
İyi huylu olmayı ihsan et bize dahi.

www.gonulsultanlari.com