Gönül Sultanları.com >  Alim ve Evliyaların Alfabetik Listesi > İ > İmam-ı Gazali > Mahşere gidiş
Mahşere gidiş
O gün, mahşer yerine giderken cümle kullar,
Amellerine göre, grup grup olurlar.

Mesela mahşer yeri çok karanlık olsa da,
Müminin nuru olur hem önünde, hem sağda.

Bazısının nuru çok, kiminin ise azdır.
Nurlarının miktarı, imanları kadardır.

Nitekim mahşerdeki halleri de, o zaman,
Amellerine göre güç olur, yahut asan.

İki kişi, beş kişi, on kişi bir devede,
Olarak haşrolurlar çoğu mümin mahşerde.

Onların amelleri az olduğundan gayet,
Bir binek olmak için çünkü etmez kifayet.

Allah’tan korkanlarla, dine hizmet edenler,
Müstakil bineklerde ve süratli giderler.

Küffâr, bineksiz olup, bazısı yürüyerek,
Haşrolur bazısı da yüz üstü sürünerek.

Müminlerin nurundan mahrumdur hem de onlar.
Mahşer karanlığında, (kör) gibi haşrolurlar.

Nur-u ilahi ile, mahşer nurlandığında,
Kâfirlerin gözleri görmez olur anında.

Perde gelir onların kulaklarına dahi.
Ve asla duyamazlar kelam-ı ilahiyi.

Nitekim müminlere, bir nida gelir o gün:
(Sizin üzerinize, yoktur korku ve hüzün.

Siz ve zevceleriniz, duyun ki neşe, sevinç,
Cennete dahil olup, çıkmazsınız hem de hiç.)

Müminler bunu duyup, bulurlar huzur, rahat.
Kâfirler (sağır) olup, duymazlar bunu fakat.

Onlar, konuşmaktan da o gün men olunurlar.
Bir şey söyleyemeyip, (dilsiz) gibi olurlar.

Mürselat suresinde denir ki onlar için:
(O gün, konuşmaya da, onlara olmaz izin.)

Kim dünyada en fazla, ne hal üzre idiyse,
Mahşerde, o hal ile haşrolunur o kimse.

Kim çalgı dinlemekle yitirdiyse vaktini,
O gün, elinde bulur o çalgı aletini.

Onu alıp atarak, der ki: (Defol ey lanet!
Seninle meşgul olup, yapamadım ibadet.)

Lakin o, geri gelir ve der ki: (Hak teâlâ,
Hükmedinceye kadar, yanından gitmem asla.)

Her kim ömrü boyunca, hep içki içti ise,
O gün, içki içerek haşrolunur o kimse.

Ve yine açık saçık gezen kadın ve kızlar,
Bu yerlerden, kan irin akarak haşr olurlar.

İslam’dan, kim ne halle ayrılmış ise asıl,
O kişi, o hal ile haşrolunur velhasıl.

Allah için can verip şehid olan kimseler,
O gün, yaralarından kan akarak gelirler.

Rengi (kan) olsa bile, kokusu (misk) gibidir.
Mahşer bitene kadar, hep bu hal üzeredir.

Gece gün İslam için çalışanlar da hatta,
Ölünce şehid olur, ölseler de yatakta.

Sevdiğin şehid kullar hürmetine ilahi!
Şehidler zümresine ilhak et bizi dahi.

www.gonulsultanlari.com