Gönül Sultanları.com >  Alim ve Evliyaların Alfabetik Listesi > M > Muhammed Baki Billah > Namaz kılmıyorsa
Namaz kılmıyorsa
Muhammed Baki Billah, büyük İslam âlimi.
İlmi ile, İslam’a hizmet etti daimi.

Bu zat buyuruyor ki: (Biz, aciz birer kuluz.
Rabbimizin emrine, itaate memuruz.

Zira yaratıldı ki bu insanlar ve cinler,
Yalnız Hak teâlâya ibadet eylesinler.

Büyükler buyurur ki: (Bir insan ki, namazı,
Kılmıyorsa, haramdır dünyada yaşaması.)

Yani buna üzülmez ve etmezse hiç tasa,
Ölse daha iyidir, böyle yaşamaktansa.

Namaz dinin direği, müminin miracıdır.
Namaz, hasta kulların, tesirli ilacıdır.

Namazdır insanları gafletten uyandıran.
Hem fenalık yapamaz, ihlasla namaz kılan.)

Yine bir gün vaazında buyurdu: (Kardeşlerim!
Size, mühim bir şeyi izah etmek isterim.

Her kalbden başka kalbe, bir yol vardır manevi.
Bu yolla, birbirine feyiz akar bir nevi.

İki mümin, bir yerde eğer karşılaşsalar,
Kalbleri arasında, hemen bir akım başlar.

Onların ellerinde değildir bu hareket.
Haberleri olmadan kurulur münasebet.

Manen yüksek olanın kalbinde olan nurlar,
Aşağıda olanın kalbine doğru akar.

Cemaatle namazın, şudur ki bir faydası,
Mümkün olmaz, herkesin, her an agah olması.

Bazısının Allah’tan gafil oldukları an,
Bulunur cemaatte mutlaka agah olan.

Birisi gafil iken, agahtır bir diğeri.
Uzak bir ihtimaldir gafil olsun her biri.

Böylece cemaatte, kesintisiz olarak,
Bir huzur ve agahlık devam eder muhakkak.

Böyle olan namaz da, olur daha müstecap.
Cemaat, daha fazla alır ecir ve sevap.)

www.gonulsultanlari.com