Gönül Sultanları.com >  Alim ve Evliyaların Alfabetik Listesi > M > Muhammed Masum Faruki > Resulullaha uymak
Resulullaha uymak
Mektubat kitabında buyurur ki bu âlim:
(Ebedi saadeti istiyorsa eğer kim,

Muhammed Mustafa’ya uymalıdır o elbet.
Zira Ona uymakla, ele geçer saadet.

Cennet nimetlerine kavuşabilmek için,
Yalnız Ona uyması lazımdır her kişinin.

Allahü teâlânın sevgisine kavuşmak,
Allah’ın Habibine uymakla olur ancak.

Ona uymayanların, tövbeleri, zühdleri,
Hak teâlâ indinde, kabul olmaz hiçbiri.

O Resulün yolunda değil ise bir kimse,
İndallah kıymetsizdir, her ne ki işler ise.

Peygamberler, Onun o hayat veren bahrinden,
Bir kadehe kavuşup, yükseldiler esasen.

Evliya, Onun sonsuz deryasından, bir yudum,
İçip, muradlarına eriştiler bilumum.

Yerdeki melaike, hep Onun hizmetçisi,
Göktekiler de Onun aşıklarıdır hepsi.

Velhasıl mevcut olan ne varsa kâinatta,
Hep Onun şerefine yaratılmıştır hatta.

Canlı cansız her varlık kâinatta bulunan,
Hepsi feyiz almıştır, o Resulün ruhundan.

Allah’ın varlığını, O beyan eylemiştir.
Rab, Onun rızasını almayı istemiştir.

Ona ve Eshabına çok selam olsun bizden.
O Resul razı olsun, inşallah hepimizden.

Ey sonsuz saadete kavuşmak isteyenler!
Ona tâbi olmaya çalışın, size yeter.

Bu devlete ermeye, ne varsa mani olan,
Bütün var gücünüzle kaçınınız onlardan.

O yüce Peygambere uymazsa biri şayet,
Her bir sözü zehirdir, gösterse de keramet.

Onu dinleyenleri, sürükler felakete.
Kimseyi düşürmesin, Allah böyle afete.

Lakin görürsünüz ki, eğer bir âlim kişi,
O Resule uyarak yapıyor her bir işi.

Dikkat ve titizlikle Ona tâbi oluyor.
Ve diğerleri gibi, hiç gösteriş yapmıyor.

İşte hakiki âlim ve din adamı odur.
Ona tâbi olarak, bulun rahat ve huzur.

Dünya ve ahirette felaketten kurtulmak,
Böyle din adamına uymakla olur ancak.

Çünkü o, Allah için, ihlasla yazar, söyler.
Kalbden dediği için, kalblere tesir eder.

Her kim böyle bir zatı tanır ve sever ise,
Çok büyük bir nimete kavuşmuştur o kimse.

Kendi çürük aklını bir tarafa koymalı.
Sevgi ve muhabbetle ona tâbi olmalı.

Böyle bir evliyaya kavuşulmazsa eğer,
Onların kitabını okumak icab eder.

Dünya kazancı için konuşan ve yazandan,
Aslandan kaçar gibi, kaçmalıdır her zaman.

Çünkü aslan, insanın alır yalnız canını.
Bunlar ise alırlar dinini, imanını.

www.gonulsultanlari.com