Gönül Sultanları.com >  Alim ve Evliyaların Alfabetik Listesi > M > Muhammed Masum Faruki > Müslümanlar kardeştir
Müslümanlar kardeştir
Evliya-yı kiramdan büyük âlim bir zattır.
Mektubat kitabında şöyle buyurmaktadır:

Ey kıymetli kardeşim, çok kısadır bu hayat.
En büyük sermayemiz, bu ömrümüzdür fakat.

Yani tam bir imtihan yeridir ki bu âlem,
Burada kazanılır, Cennet veya Cehennem.

Dünyada yaptığımız her işin, ahirette,
Hep karşılıklarını göreceğiz elbette.

Bu dünyada en mesut, en bahtiyar kul şudur:
Ahirete yarayan işlerle meşgul olur.

Aklı olan, aldanmaz bu vefasız dünyaya.
Hazırlanır durmadan, o sonsuz yolculuğa.

Hak teâlâ sizlere, vermiştir mevki, makam.
Bu nimetin şükrünü yapabilmek için tam,

İşbu selahiyeti yaparak bir vasıta,
Allah’ın kullarını kavuşturun rahata.

Siz, eğer insanlara çok hizmet ederseniz,
Dünya ve ahirette, yükselir dereceniz.

Güler yüz, tatlı dil ve güzel huyla, bu halka,
Bir iyilik yapmaya çalışınız mutlaka.

Kullara hizmet için, varsa bir çalışmamız,
Rıza-i ilahiye umulur kavuşmamız.

İnsanlara hizmette, çok ecir, sevap vardır.
Zira Peygamberimiz şöyle buyurmaktadır:

(İnsanlar, Rabbimizin iyalidir her biri.
O, sever kullarına iyilik edenleri.)

İslamiyet, kulları sevindirmektir asıl.
İyilik yapmalıdır insanlara velhasıl.

Birinin ihtiyacı var ise, karşılamak,
Ve herkesle yumuşak, güler yüzle konuşmak,

Hakkında, Resulullah çok şey buyurmuşlardır.
Hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır:

(Müslüman, Müslümanın kardeşidir, zulm yapmaz,
Ona iyilik eder, sıkıntıda bırakmaz.)

(Her kim, bir kardeşine yardım ederse eğer,
Allahü teâlâ da, o kula yardım eder.)

(Kim eğer giderirse bir müminin hüznünü,
Allah da imdad eder, o kula mahşer günü.)

(Her kim sevindirirse, eğer bir Müslümanı,
Sevindirir Allah da, Mahşerde o insanı.)

(Allah, bazı kulları yaratmıştır ki, onlar,
Kulların ihtiyacı ne ise karşılarlar.

Dertli olan kimseler, sığınırlar bunlara.
Girmezler mahşer günü, bunlar sıkıntılara.)

Yine buyuruldu ki: (Bir kimse, Allah için,
Dert ve sıkıntısını giderse bir kişinin,

O kimseye, on sene itikaf yapmış gibi,
Ecir ve sevap verir âlemlerin sahibi.)

Yine buyuruldu ki: (Her kim, bir kardeşine,
Yardım ederse eğer herhangi bir işine,

Gönderir Hak teâlâ, ona yetmişbin melek.
Ona dua ederler, sabahtan akşama dek.

Her adımı için, bir günahı, seyyiesi,
Affedilip yükselir, Cennette derecesi.)

www.gonulsultanlari.com