Gönül Sultanları.com >  Alim ve Evliyaların Alfabetik Listesi > V > Veliyullah Dehlevi > Namaz, birinci vazife
Namaz, birinci vazife
Veliyullah Dehlevi, âlim ve veli zattı.
Bir gün, sevdiklerine, şu vakayı anlattı:

Bir gün buyurdular ki o Server, Eshabına:
Eskiden birkaç kişi, gittiler kabristana.

Dediler ki: (Bir dua edelim Rabbimize.
Ölülerden birini, diriltsin şimdi bize.

Ölüm ve ahiretten haber versin azıcık.
Ona göre dünyada yapalım bir hazırlık.)

Evvela abdest alıp, kıldılar hepsi namaz.
Sonra da el kaldırıp, ettiler dua, niyaz.

Hak teâlâ izniyle, bu dua akabinde,
Bir mevta dirilerek, kalkıverdi kabrinde.

Ve hemen dile gelip, dedi ki: (Ey insanlar!
Gafletle yaşamayın, ahiret var, hesap var.

Yatarım şu mezarda doksan küsür senedir.
Mevtin o sarsıntısı, hâlâ üzerimdedir.

Siz ölümü tatmadan, kulluk edin Allah’a.
Ve mutlak devam edin, her gün namaz kılmaya.)

Tabiin-i izamdan Müslim bin Yesar vardı.
Büyük bir âlim olup, çok ibadet yapardı.

Namazı, öyle güzel kılardı ki her zaman,
Hemen hayran kalırdı, onu gören her insan.

Namaz dışında dahi, namazdaymış gibi hem,
Sakınırdı lüzumsuz söz ve hareketlerden.

Kendini Hakk’a verir, olurdu hareketsiz.
Etrafta olanlardan, bulunurdu habersiz.

Basra’da bir camide, bir gün namaz kılarken,
Bir zelzele oldu ve kubbe çöktü aniden.

Camide bulunanlar, hep kaçtılar dışarı.
Müslim bin Yesar ise duymadı olanları.

Cemaat, kendisini kurtarmaya geldiler.
Onu, sağ ve sıhhatte, namaz kılar gördüler.

Namazını bitirip, sonra selam verince,
(Geçmiş olsun) dediler kendisine hemence.

Sordu (Ne oldu?) diye onlara o da hemen.
Dediler: (Görmedin mi, kubbe çöktü aniden.)

Buyurdu ki: (Ne zaman oldu bu dediğiniz?
Ben hiçbir şey duymadım, siz neler söylersiniz?)

Bir veli, bir sohbette buyurdu: (Kardeşlerim,
Beş vakit namazına, çok düşkündü pederim.

Bana vasiyetinde dedi ki: (Ölüm hariç,
Beş vakit namazını eda et, bırakma hiç.

Eğer buna uymazsan, hakkımı etmem helal.
Mahşerde, yakandadır ellerim behemehal.)

Vefat ettikten sonra, bir gün ruhu gelerek,
Dedi ki: (Ey evladım, ben senden razıyım pek.)

Çünkü ben, tuttum onun bu son nasihatini.
Çok şükür geçirmedim bir tek namaz vaktini.

Birinci vazifedir insana zira namaz.
Namaz kılınmadıkça, Müslümanlık olamaz.)

www.gonulsultanlari.com