Gönül Sultanları.com >  Eshâb-ı Kirâm > Önce inanmamıştı
Önce inanmamıştı
Eshabın, ilk imana gelen simalarından,
Biri dahi, Ka’b ibni Züheyr idi o zaman.

Sahabe-i kiramın meşhur bir şairidir.
Kaside-i bürde nam şiirin sahibidir.

Babası Züheyr dahi şair idi o zaman.
Lakin vefat etmişti İslam tebliğ olmadan.

Vasiyet etmişti ki oğlu Ka'b ve Büceyr’e:
(Siz bari iman edin gelecek Peygambere.)

Ne zaman ki İslam’ı tebliğ etti o Server,
İşitip, Medine’ye yollandı hemen Büceyr.

Allah’ın Resulünün, görünce nur yüzünü,
Şehadeti söyleyip, iman etti o günü.

Ka'b bunu işitince, çok kızdı kardeşine.
Ona karşı bir kin ve nefret doldu içine.

Allah’ın Resulü'nü ve İslam’ı zemmeden,
Hakaretler dolusu bir şiir yazdı hemen.

Resul bunu duyunca, buyurdu ki eshaba:
(Onu hemen öldürsün, kim rastlarsa o Ka'ba.)

Bildirdi Büceyr dahi bunu biraderine.
Dedi ki: (Ey kardeşim, sen de gel, gir bu dine.

Kurtarmak istiyorsan Cehennemden kendini,
Gel de bir gör gözünle Allah’ın Habibini.)

Ka'b mektubu alınca, ateş düştü kalbine.
O anda aşık oldu Allah’ın Habibine.

Kalbi, Resulullahın aşkıyle doldu taştı.
O gün yola çıkarak, Medine’ye ulaştı.

Yanıp tutuşuyordu Resulün sevgisiyle.
Uzun bir şiir yazıp, getirdi bunu dile.

Tebdil-i kıyafetle, ertesi gün erkenden,
Gelip mescid önünde, deveden indi hemen.

Girip, Resulullahın oturdu tam önüne.
Edeple arz eyledi Allah’ın Resulüne.

Dedi: (Ya Resulallah, Ka'b ibni Züheyr şu an,
Haline pişman olmuş, istiyor sizden eman.

Eğer huzurunuza getirirsem kendini,
Kabul eder misiniz onun hidayetini?)

Buyurdu: (Pişman ise, affolur o da elbet.)
Ka'b bunu işitince, getirdi bir şehadet.

Dedi: (Ben inandım ki, mabud, Allah’tır ancak.
Yoktur başka bir ilah ibadet olunacak.

Sen dahi, hak olarak gelen bir Peygambersin.
Bizleri bâtıl yoldan, Hakka davet edersin.)

Allah’ın Sevgilisi sordu ona: (Kimsin sen?)
Dedi: (Ka'b bin Züheyr'im, eğer kabul edersen.)

İzin alıp okudu sonra kasidesini.
Güzel methediyordu Hakkın Sevgilisini.

Çok hoş geldi bu şiir Allah’ın Resulü'ne.
Hırkasını çıkarıp, örttü Ka'bın üstüne.

Ve (Kaside-i bürde) dendi ona bu yüzden.
Zamanımıza kadar, gelmiştir tâ o günden.

www.gonulsultanlari.com