Gönül Sultanları.com >  Peygamberler > Salih aleyhisselam > Pek azı iman etti
Pek azı iman etti
Vakta ki kırk yaşına, girince Salih Nebi,
Emretti Cebrail'e, âlemlerin Sahibi.

Buyurdu: (Ya Cebrail, git Salih'in yanına.
Peygamber olduğunu, tebliğ et hemen ona
.)

Bu emri alır almaz, Cibril aleyhisselam,
Derhal Salih Nebi’ye geldi ve verdi selam.

Ve dedi ki: (Ey Salih, var git hemen kavmine.
Davet eyle onları, Allah'ın hak dinine.

Söyle, uzak dursunlar şirkten, puta tapmaktan.
Vazgeçsinler hem zulüm ve haksızlık yapmaktan.

De ki, türlü nimetler, verdi de Allah size,
Siz devam edersiniz, hâlâ bu şirkinize.

Sonra sor ki onlara, Ad kavmi, neden acep,
Şiddetli bir rüzgarla, helak olmuşlardı hep?)

Sonra da bir elbise giydirdi kendisine.
Nübüvvet mührü bastı, sağ elinin üstüne.

Ve hazret-i Âdem’in, asasını vererek,
Yükseldi gökyüzüne, ona veda ederek.

Salih aleyhisselam, hiç vakit geçirmeden,
Reisleri Cenda’nın, yanına gitti hemen.

Ve ona yaklaşarak, güler yüz, tatlı dille,
Buyurdu ki: (Ey Cenda, dikkatle beni dinle.

Ben, Peygamber olarak, bu kavme gönderildim.
Tek Allah'a imana, seni davet ederim.

Zira bir ilah vardır ibadet yapılacak.
O hakiki ilah da, Hak teâlâdır ancak.)


Cenda cevap olarak, dedi: (Yarın gel yine.
Bana dediklerini, aynen söyle kavmine.)

Toplandı ertesi gün, Semud kavmi bittamam.
Teşrif etti o yere, Salih aleyhisselam.

Buyurdu: (Ey insanlar, yalnız bir ilah vardır.
O, her şeyi yaratan Allahü teâlâdır.

Öyleyse kendisinden başka ilah olmayan,
Allahü teâlâya, ediniz siz de iman.

Çünkü ilah değildir taptığınız o putlar,
İbadet edilecek, sadece bir Allah var.

O Allah’a dönün ki, tövbe etmiş olarak,
O, bütün tövbeleri, kabul eder muhakkak.)

Salih aleyhisselam, onlara bu şekilde,
Allah'ın birliğini, tebliğ etti ise de,

Pek azı iman edip, çokları etti inkâr.
Ve hatta kendisine, hemen baş kaldırdılar.

Dediler ki: (Ey Salih, bizim aramızda sen,
Önce, çok güvenilir bir kişiydin esasen.

Şimdi kalkmış, nelerden bize bahsediyorsun.
Putlara ibadetten vazgeçiniz diyorsun.

Ama biz, bahsettiğin Allah'a ibadetten,
Bir şüphe ve tereddüt içindeyiz gerçekten.

Halbuki isterdik ki, böyle şey demiyesin.
Sen de, bizim putlara ibadet eyliyesin.)

Salih aleyhisselam, buyurdu ki: (Ey kavmim!
Peygamberlik görevi vermişken bana Rabbim,

Size bu tebligatı yapmazsam bugün eğer,
Rabbime karşı gelmiş olurum ben bu sefer.)


www.gonulsultanlari.com