Gönül Sultanları.com >  Peygamberler > İsa aleyhisselam > Seni oğulla müjdelerim
Seni oğulla müjdelerim
Meryem sütten kesilip, bir miktar büyüyünce,
Yani kalkıp oturur bir duruma gelince,

Zekeriya Peygamber, sırf onun için, özel,
Beyt içinde, bir oda yaptırdı gayet güzel.

Biraz yüksekçe olup, çardağa benziyordu.
Ve ancak merdivenle çıkıp iniliyordu.

Bu odaya, hazret-i Zekeriya’dan hariç,
Görevlilerden bile, bir giren olmazdı hiç.

Zekeriya Nebi’de var idi bir anahtar.
O, her girip çıktıkça kitlerdi yine tekrar.

Meryem’in ihtiyacı ne ise, o görürdü.
Ona, her gün bir günlük yiyecek götürürdü.

Ve lakin o odaya girseydi her ne vakit,
Önünde, çok yemekler görürdü çeşit çeşit.

Halbuki o odaya başkası girmiyordu.
Öyleyse bu rızıklar nereden geliyordu?

Üstelik kış meyvesi görürdü yaz gününde.
Kışın da, yaz meyvesi bulurdu hep önünde.

Sordu bir gün Meryem'e: (Nedir bunun hikmeti?)
Dedi ki: (Bunlar bana, Rabbimin bir nimeti.)

Hem Meryem, o kadar çok yapardı ki ibadet,
İnsanlar gıpta edip, ederlerdi çok hayret.

Hak teâlâ, bir vahiy gönderdi Cebrail'le:
(Ey Meryem, Rabbin seni seçti bu taatinle.

Seni, her kötülükten pak etti Hak teâlâ.
Ve bütün kadınlardan kıldı üstün ve a’lâ.

Ey Meryem, ibadete devam et yine böyle.
Namazın kıyamını daha çok uzun eyle.)

Bundan sonra, kıyamda daha uzun beklerdi.
Namazda çok durmaktan ayakları şişerdi.

Bir gün hazret-i Meryem, dururken makamında,
Genç bir delikanlıyı gördü birden yanında.

Bu gelen, Cebrail’di, insan şeklindeydi hem.
Lakin tanımamıştı onu hazret-i Meryem.

Aniden rastlayınca genç bir erkek kişiye,
Kemal-i iffetinden kapıldı endişeye.

Başkasının girmesi hiç de mümkün değilken,
Yine perde çekmişti önüne iffetinden.

Lakin nasıl girmişti bu genç erkek yanına?
Kalbi çok ürpererek, şöyle söyledi ona:

(Ey kişi, Allah’tan kork, çekilip git yanımdan!
Allah’a sığınırım bana zarar yapmandan.)

Cibril dahi o zaman tanıtıp kendisini,
Giderdi böylelikle onun endişesini.

Dedi ki: (Ben Allah’ın elçisi bir meleğim.
Ve seni, çok temiz bir oğulla müjdelerim.)

O bunu işitince, korkusu oldu zail.
Dedi: (Benim çocuğum olur mu, mümkün değil.

Zira evli değilim, etmedim henüz tezvic.
Yabancı bir erkek de dokunmadı bana hiç.

Günah da işlemedim, bütün bunlara rağmen,
Çocuğum nasıl olur, anlamadım bunu ben.)

Cibril dedi: (Ey Meryem, doğrudur dediklerin.
Evet, evli değilsin, günah da işlemedin.

Ve lakin bilesin ki, şu dediğim bir gerçek.
Allah, sana babasız çocuk ihsan edecek.

Hak teâlâ katında, kolaydır böyle yapmak.
Zira bütün şeylere kadirdir cenâb-ı Hak.)

www.gonulsultanlari.com