Gönül Sultanları.com >  Peygamber Efendimiz > Hicret > Birinci Akabe
Birinci Akabe
Bi’setin onbirinci senesinde, o Server,
Kâbe’de, bir grupla, karşılaşıverdiler.

Ve sual ettiler ki: (Sizler kimlerdensiniz?)
Dediler: (Medine’den ve Hazrecilerdeniz.)

Bunlar, altı kişiydi, Resulullah o zaman,
Onlar ile oturup, konuştu kısa bir an.

Kur’an-ı kerimden de okuyup birkaç âyet,
O altı Hazreçliyi İslam’a etti davet.

Onlar, yahudilerden işitmişler idi ki:
Yakında bir Peygamber gelecek elbette ki.

Kendi aralarında konuşarak o saat,
Dediler: (O gelecek Peygamber işte bu zat.)

Kelime-i şehadet getirip sonra hemen,
Derhal iman ettiler, hepsi can-ü gönülden.

Peygamber-i zişândan alarak sonra izin,
Döndüler Medine’ye, İslam’ı yaymak için.

Bu mesut altı kişi, Medine’ye gelerek,
Halkı, İslam dinine çağırdılar tek be tek.

Öyle ki, bu gayretler sonunda, Medine’de,
Konuşulur olmuştu İslamiyet her evde.

Müslüman olmuşlardı tamamen Hazreciler.
Ve hatta Evs’den dahi vardı iman edenler.

Es’ad bin Zürare ve oniki kişi daha,
Geldiler ertesi yıl, Hac için Beytullaha.

O zamanlar Mekke’de, çok gergin hava vardı.
Kâfirler, müminlere eziyet yaparlardı.

Sevgili Peygamberle, kim görüşseydi eğer,
Yapıyorlardı ona, çok feci işkenceler.

Allah’ın Resulüyle, onlar dahi gizlice,
Bir araya geldiler Akabe’de bir gece.

Dediler ki: (Biz sana, her hususta teslimiz.
Her ne emir verirsen, yerine getiririz.)

Tam bağlılıklarını söyleyip Ona bizzat,
O gün, Resulullaha, ettiler hepsi biat.

Es’ad bin Zürare’yi, Resulullah, hepsine,
Emir yapıp, gönderdi Medine beldesine.

Bu oniki bahtiyar, Medine’ye gelerek,
Halka, İslamiyet’i anlattılar gezerek.

Bu halis müminlerin yaptığı bu davetle,
Yayıldı İslamiyet Medine’de süratle.

Önceden düşman iken, Evs ile Hazreciler,
Müslüman olur olmaz, oldular hep can ciğer.

İslam’ı daha iyi öğrenmek için dahi,
Muallim istediler, Resul’den bizatihi.

Sahabe’den Mus’ab bin Umeyr adında bir zat,
Vardı ki, Resulullah gönderdi onu bizzat.

Gitti hazret-i Mus’ab Medine beldesine.
Es’ad bin Zürare’nin yerleşti hanesine.

Onun ile birlikte, ev be ev dolaştılar.
Resulün sevgisini halka aşıladılar.

Hatta Resulullahı, düşmanların şerrinden,
Koruyacaklarına, söz aldılar hepsinden.

Böylece, Resul ile yapılacak biata,
Zemin hazırladılar çalışarak adeta.

www.gonulsultanlari.com