Gönül Sultanları.com >  Peygamber Efendimiz > Beni Kureyza Yahudileri > Üç kişi iman etti
Üç kişi iman etti
Muhasara halinde devam ediyordu harp.
Kuş uçurtmuyorlardı kaleden şanlı Eshap.

Ve lakin münafıklar, o kaleye, bir gece,
Gizliden şu haberi gönderdiler hemence:

Dediler ki: (Sakın ha, hiç teslim olmayınız!
Harbe devam edin ki, arkanızda biz varız.

Sizi çıkarırlarsa Medine’den eğer ki,
Biz dahi sizin ile geliriz elbette ki.

Dayanın biraz daha asla teslim olmadan.
Size yardım etmeye biz hazırız her zaman.)

Bu takviye vaadini alınca yahudiler,
Müdafaaya, azimle yine devam ettiler.

Lakin çok uzayınca muhasara müddeti,
Tükendi onların da artık mukavemeti.

Münafıklardan dahi, bir yardım gelmeyince,
Ümitleri kesilip, korktular binnetice.

Çaresizlik içinde kalan o yahudiler,
Hemen Resulullaha bir elçi gönderdiler.

Elçi huzura gelip, dedi ki: (Ya Muhammed!
Nadiroğullarına gösterdiniz merhamet.

Onlar gibi, bize de bir merhamet gösterin.
Bizleri öldürüp de kanımızı dökmeyin.

Bilcümle mallarımız, bütün silahlarımız,
Sizin olsun, yeter ki bağışlansın canımız.

Çoluk çocuğu ile birlikte her aile,
Çıkıp gitsin buradan, bir yük de erzak ile.)

Cevaben buyurdu ki ona Resul-i ekrem:
(Hayır, bu teklifini asla kabul edemem.)

Dedi: (Mal götürmekten vazgeçtik öyle ise,
Malsız çıkıp gidelim, müsaade eyle bize.)

Buyurdu: (Hayır asla, hiçbir kayıt ve şartsız,
Hükmüme boyun eğip, teslim olacaksınız.)


Elçi, perişan halde oradan ayrılarak,
Gitti yahudilere, gayet üzgün olarak.

Bu haberi işiten o yahudiler ise,
Düştüler çok büyük bir üzüntü ve yeise.

Liderlerinden olan, Ka'b bin Eşref, o ara,
İnsafa yönelerek şöyle dedi onlara:

(Ey kavmim, benim size üç teklifim olacak.
Birisini seçmekte, serbestsiniz siz ancak.

Birincisi, geliniz hep Müslüman olalım.
Böylece boynumuzu kılıçtan kurtaralım.

Zira biliyoruz ki hak Peygamberdir o zat.
Kitaplarımızda da okuduk bunu bizzat.

Yine biz, bile bile Peygamber olduğunu,
Yalnız hasedimizden, inkâra kalktık onu.)

Bu kabul görmeyince, dedi ki: (Öyle ise,
İkinci teklifimi yapıyorum ben size.

Kılıçları sıyırıp, çıkalım bu kaleden.
Savaşalım onlarla, hiç vakit geçirmeden.)

Dediler: (Cumartesi gecesidir bu gece.
Bu gece çarpışmayız dinimiz gereğince.)

İçlerinden üç kişi, imana kavuşarak,
Çıkıp, mücahidlere katıldılar koşarak.

www.gonulsultanlari.com