Gönül Sultanları.com >  Evliya Nasihatleri > Bu ahlakı, bu edebi kimden öğrendiniz > Günah işlememelidir
Günah işlememelidir
Hadimi hazretleri kitapta bildirdi ki:
Kalb hastalıklarının, küfür ve şirktir ilki.

Şirk'ten sonra, bid'ate inanmak ve yapmaktır.
Sonra da, günahlardan asla sakınmamaktır.

Bir mümin, şirkten başka günahları işlerse,
Sonra, tövbe etmeden ahirete giderse,

Şefaatle veyahut rahmetiyle Allah'ın,
Af olup, ahirette kurtulur belki yarın.

Velakin günahları af edilmezse eğer,
O kimse, Cehennemde bir miktar azap çeker.

Kul hakkı da bulunan günahı varsa şayet,
Azabı, daha çetin, zor olur onun gayet.

Zevcesinin mehrini vermemek, kul hakkıdır.
Hatta kul haklarının hem de en ağırıdır.

Yine Müslümanların, özellikle gençlerin,
Dini, İslamiyet’i öğrenmemesi için,

Her türlü imkan ile buna mani olmak da,
Yine kul hakkı olup, en büyüğüdür hatta.

İslam’a tâbi olmak hususunda, o Server,
Bir hadis-i şerifte buyurdu ki bir sefer:

(Bir zaman gelecek ki, İslam’a tam yapışmak,
Elinde ateş tutmak misali güç olacak.)

Bunun için, haram ve günahların hepsinden,
Sakınmak lazımdır ki, takva da budur zaten.

Her ne emredildiyse itikat ve amelde,
Onları terk edenler, azap görür elbette.

Azaba sebep olan şeyleri, her Müslüman,
Terk etmesi lazımdır, her yerde ve her zaman.

Mesela namaz kılmak, herkese farz-ı ayndır.
Kılmamaksa, en büyük, mühim günahlardandır.

Kadınların, kızların açık gezmeleri de,
Günah olup, azabı çetindir Cehennemde.

İnsanda kalb, göz, kulak, dil, el, mide, ayaklar,
Vardır ki, bunlar ile işlenir hep günahlar.

Lakin günah işleyen, bu uzuvlar değildir.
Bunlardaki his yani, duyu kuvvetleridir.

Dünya ve ahirette, saadete kavuşmak,
Günah ve haramlardan, kaçmakla olur ancak.

Öyleyse her Müslüman, kılı kırk yarmalıdır.
Bu organları ile, günah yapmamalıdır.

Hatta bu hal, giderek, bir müminin kalbinde,
Olmalı bir meleke ve tabiat halinde.

Kim bunu başarırsa, muttaki, salih kuldur.
Bunlar, Hak teâlânın rızasına kavuşur.

Kalbin temiz olması lazımdır bunun için.
Bu da, İslamiyet’e uymakla olur mümkün.

Zira İslamiyet’in temeli, üç esastır.
Bunlar, ilim ve amel, üçüncüsü ihlastır.

Yani İslamiyet’i ihlasla tatbik eden,
Huzur ve saadete kavuşur ebediyen.

www.gonulsultanlari.com