Gönül Sultanları.com >  1001 Güzel Menkîbe > Yolcu olan yanına ne alır? > Bereketli bal
Bereketli bal
Bir hanım sahabi, Resulullah efendimiz aleyhisselama hediye olarak “Bal” göndermişti bir gün. Efendimiz aleyhisselam hediyeyi alıp, kabını geri gönderdiler.

Ama kap dolu olarak geldi o hanıma.
Kadıncağız kabın dolu geldiğini görünce çok üzüldü.

Gözyaşları içinde koştu Efendimiz aleyhisselama:
- Ya Resulallah! Hediyemi niçin kabul etmediniz?

O Server;
- Ben senin hediyeni kabul ettim, buyurdular.

Kadın hayret içindeydi:
- Ama nasıl olur? Kap aynen geri geldi bana.

Durum anlaşılmıştı.
Buyurdular ki:
- Geri gelen bal, Allahü teâlânın, senin hediyene karşı ihsan ettiği berekettir.

Kadın mahcup olmuştu.
Sevinç içinde döndü eve.

O balı yıllarca yediler, yedirdiler, dağıttılar.
Bitmek şöyle dursun, azalmadı bile.

Bir gün yanlışlıkla başka kaba boşalttılar.
O zaman tükeniverdi.

Efendimiz aleyhisselam bunu haber alınca;
- O bal aynı kapta dursaydı, dünya durdukça yerlerdi de yine eksilmezdi, buyurdular.


Gerçekten Peygambersen…

Yine Kureyş müşrikleri Efendimiz aleyhisselamın huzuruna geldiler bir gece.
Aralarında Ebu Cehil de vardı.
- Ya Muhammed! Gerçek Peygambersen, şu gökteki “Ay”ı ikiye ayırıver! dediler.

Ayın ondördü olup, tepsi gibi yuvarlaktı Ay.

Efendimiz aleyhisselam döndü o müşriklere:
- Peki, bunu yaparsam iman eder misiniz?

Hepsi bir ağızdan;
- Evet, iman ederiz! dediler.

Bunun üzerine Efendimiz aleyhisselam, mübarek parmağını kaldırıp “Ay”a işaret ettiler.

“Ay”
ikiye ayrıldı.

Bir parçası doğuya gitti.
Öbür parçası batıya.

Bir müddet öyle durup, sonra birleştiler.
Bunu gözleriyle gördü müşrikler.

Efendimiz aleyhisselam onların isimlerini tek tek sayıp;
- “Şahit ol ey filan! Şahit ol ey filan!” diye seslendiler.

Peki iman ettiler mi?
Ne gezer.

Yine “sihir” dediler.
Halbuki dışardan Mekke’ye gelenlere sordular.

Dışarı adamlar gönderip sordurdular.
Herkes görmüştü bu mucizeyi.

Ama yine inanmadılar.
İnkârcıların başı, Ebu Cehildi yine.

Yandaşlarına dönüp;
- Muhammedin sihri, yerden sonra göklere de tesir etmeye başladı, deyiverdi.

Eh, “İman etmek nasip işidir” buyurmuş büyükler.
Olmayınca olmuyor işte.

www.gonulsultanlari.com