Gönül Sultanları.com >  1001 Güzel Menkîbe > Bir zaman bizi azcık sevmişti > Kalbim temiz, sen kalbe bak!
Kalbim temiz, sen kalbe bak!
Van’da medfun bulunan Velilerden Şeyh Mehmet Emin Efendi’ye ”rahmetullahi aleyh“, bir gün bazı sevdikleri gelip;
- Efendim, bir din adamı var ki, çalgı dinliyor. Yabancı kadınlarla, kızlarla arkadaşlık yapıyor. Karısını, kızlarını çıplak gezdiriyor. Sonra da; “Kalbim temizdir. Sen kalbe bak” diyor. Siz buna ne dersiniz?

Cevabında;
- Onun gideceği yer Cehennemdir, buyurdu.

Ve ekledi:
- Halis Müslümanın her işi, düşünceleri, sözleri, ahlakı, Resulullah efendimiz aleyhisselama uygun olur. Çünkü, bütün saadetlere, Ona uymakla kavuşulur.

Sordular:
- Resulullah efendimize uymak nasıl olur efendim?
- İslamiyet’e uymakla, buyurdu.

Ve ekledi:
- Günah işleyince, hemen tövbe etmelidir. Gizli işlenen günahın tövbesi gizli, açık işlenmiş günahın tövbesi açık olur. Tövbeyi geciktirmemelidir. “Kiramen katibin” melekleri, günahı hemen yazmazlar.

Merakla sordular:
- Neden yazmazlar efendim?
- Tövbe etmesini beklerler. Tövbe ederse hiç yazmaz, tövbe etmezse yazarlar. Günaha tövbe etmemek, bu günahı yapmaktan daha fenadır.

İki mühim nasihat

Bir gence de buyurdu ki:
- Sana iki nasihatım var evladım.

- Buyurun hocam.

- Birincisi, “beş vakit namaz”ını mutlaka kıl. Zaruret haller haricinde kazaya bırakma.

Genç sordu:
- Zaruret haller nelerdir hocam?

Buyurdu ki:
- “Uyku” ve “unutmak”. Bu hallerde de hemen kazasını yaparsın.

Ve devam etti:
- İkinci nasihatim, annenin ve babanın duasını al. Hele baba duası, Peygamberin ümmetine duası gibidir.

www.gonulsultanlari.com