Gönül Sultanları.com >  1001 Güzel Menkîbe > Tövbe eden affedilir > Cahillik özür değildir
Cahillik özür değildir
Büyük İslam âlimlerinden seyyid Ahmet Mekki Efendi “rahmetullahi aleyh” hazretleri, bir sohbetinde;
- Kardeşlerim, bugün bütün dünyada, gerek imanı ve küfrü tanımakta, gerekse ibadetleri doğru yapmakta, cahillik özür değildir, buyurdu. Meşhur olan din bilgilerini bilmediği için aldanan, Cehennemden kurtulamayacaktır.

Şöyle izah etti:
- Çünkü Allahü teâlâ, bugün dinini dünyanın her tarafına duyurmuş, imanı, helali, haramı, farzları ve güzel ahlakı öğrenmek pek kolaylaşmıştır. Bunları, lüzumu kadar öğrenmek farz olup, öğrenmeyen farzı terk etmiş olur.

Ve ekledi:
- Eğer öğrenmeye lüzum görmez, önem vermezse, imanını kaybeder mâzallah.

Baba, evladını seviyorsa…

Bir gün de sohbetinde;
- Dinini bilen ve seven Müslüman bir erkek, her hareketinde İslamiyet’e uyarak, hem kendisine ve aile efradına hem de bütün mahluklara faydalı olur, buyurdu.

Şöyle devam etti:
- Kızını seven ve onun dünyada ve ahirette mesut olmasını isteyen bir baba, onu açık olarak sokağa çıkarmamalı, dini ve ahlakı bozan zararlı kitap ve dergileri okumasına ve ahlak bozan topluluklara gitmesine mani olmalıdır.

Ve ekledi:
- Müslüman bir baba, kızını Müslüman ve salih kimselere vermeli, mal, mevki sahibi değil, din ve ahlak sahibi damat aramalıdır. Hele kızını kâfire verirse, hem kendinin, hem de kızının imanı gider.

Şöyle bitirdi:
- Peygamber efendimiz “aleyhisselam”; (Bir kimse, kızını fasıka verirse, Allahü teâlânın emanetine hıyanet etmiş olur. Emanete hıyanet edenlerin gideceği yer ise, Cehennemdir) buyurdu.

www.gonulsultanlari.com