Gönül Sultanları.com >  1001 Güzel Menkîbe > Tövbe eden affedilir > En büyük mucize nedir?
En büyük mucize nedir?
Büyük âlim ve Veli seyyid Ahmet Mekki Efendi “rahmetullahi aleyh” hazretleri, bir sohbetinde;

- Resulullah efendimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” kimseden bir şey okumamış, öğrenmemiş, hiç yazı yazmamış iken, Tevratta ve İncilde ve bütün başka kitaplarda yazılı şeyleri bildirmiştir, buyurdu.

Sordular:
- Efendimizin “aleyhisselam” en büyük mucizesi neydi?

- Kur’an-ı kerimdir. Altıbinikiyüzotuzaltı âyetinden biri gibi söyleyemezsiniz diye meydan okuduğu halde, hiç kimse, bindörtyüz küsur seneden beri, dünyanın her tarafında bütün İslam düşmanları el ele vererek, mallar, servetler dökerek uğraştıkları halde, söyleyemedi.

- Şimdi de söyleyemiyorlar efendim.
- Evet. Şimdi de, milyonlar dökerek ve bütün güçlerini kullanarak, çalıştıkları halde söyleyemiyorlar.

- Halbuki o zaman arablarda şiir ve edebiyat galiba çok ileriymiş, öyle mi efendim?
- Evet. Böyle olduğu halde, Kur’an-ı kerim karşısında, bir şey söyleyemediler. Çokları insafa gelip Müslüman oldu.

- Ya inanmayanlar efendim?
- İman etmeyenler de, İslamiyet’in yayılmasını önlemek için, dövüşmeye mecbur oldular.

Zekatı verilmeyen mallar

Bir gün de zekattan sordular bu zata.
- Zekat vermek, Kur’an-ı kerimin otuziki yerinde, namazla birlikte emredilmektedir, buyurdu.

Ve misal verdi:
- Mesela bir âyet-i kerimede mealen; (Malı ve parayı biriktirip, zekatını Müslüman fakirlerine vermeyenlere çok acı azabı müjdele!) buyuruluyor.

Ve ilave etti:
- Bir âyet-i kerimede de mealen; (Zekatı verilmeyen mallar, paralar, Cehennem ateşinde kızdırılıp, sahiplerinin alınlarına, böğürlerine, sırtlarına mühür basar gibi bastırılacaktır) buyuruldu.

Şöyle bitirdi:
- Büyüklerimiz; “Ey mağrur zengin! Dünyanın çabuk geçip, gidici malı, parası seni aldatmasın! Bunlar, senden önce, başkalarının idi. Senden sonra da başkasının olacak. Cehennemin şiddetli azabını düşün! Zekatını ayırıp vermediğin o mal, uşrunu vermediğin o buğday, hakikatte zehirdir” buyuruyorlar.

www.gonulsultanlari.com