Gönül Sultanları.com >  1001 Güzel Menkîbe > Ölenler hep ihtiyar mı? > İbadet yapmak zor geliyorsa
İbadet yapmak zor geliyorsa
Evliyayı kiramın en büyüklerinden İmam-ı Rabbani “kuddise sirruh” hazretleri, bir sohbetinde;
- Allah adamları, kalb hastalıklarının tabibleridir, buyurdu.

Sordular:
- Kalb hastalığı nedir ki efendim?
- Bu hastalık, ibadet etmenin güç gelmesi, günah işlemenin ise tatlı ve zevkli gelmesidir, buyurdu.

- Tedavisi nasıl olur efendim?
- Kalbin bu hastalığının giderilmesi, Allah dostlarının, Evliya zatların sohbetini dinlemekle olur.

Ve izah etti:
- Çünkü bu büyüklerin sözleri ilaç, bakışları şifadır. Onlarla beraber bulunanlar kötü olmaz. Onlar Allah adamlarıdır. Onlarla yağmur yağdırılır. Onlarla rızık gönderilir.

Ve özetledi:
- Kalb hastalıklarının başı, kalbin Hak teâlâdan başka şeylere bağlanmasıdır. Bu bağlılıktan, büsbütün kurtulmadıkça kalb selamet bulamaz.

Ehl-i sünnetin özelliği

Bir gün de sevdiklerine;
- Hak teâlâ bizleri, Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdikleri itikada kavuştursun! Beğendiği işleri yapmakla şereflendirsin! diye dua etti.

Cemaat;
- Amin efendim, dediler.

Ve bunu açıkladı:
- Çünkü, bu kurtuluş fırkasının itikadı olmadan hasıl olan manevi haller, istidractan başka bir şey değildir. İnsanı haraplığa, felakete sürüklerler.

Sordular:
- Ehl-i sünnet âlimlerinin özelliği nedir efendim?
- Bu büyük âlimlerin bilgileri, Peygamberlik kaynağından alınmış olup, kesinlikle doğru olan vahiy ile bildirilmiştir. Allahü teâlâ, itikadımızı ve ibadetlerimizi, Peygamberlerin efendisine “aleyhisselam” uygun eylemekle şereflendirsin!

www.gonulsultanlari.com