Gönül Sultanları.com >  1001 Güzel Menkîbe > İbadetler çok kolaydır > Allah dostlarını seviyorsan
Allah dostlarını seviyorsan
Evliyanın en büyüklerinden Muhammed Masum Faruki “kuddise sirruh” hazretleri, bir gün sevdiği bir gence;
- Evladım, Allah dostlarını seviyorsan, onlar gibi olmalısın, buyurdu. Onların yolundan kıl kadar ayrılmamalısın!

Delikanlı sordu:
- Bunun için ne yapmam lazım efendim?
- Önce, Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarında bildirilenlere uygun olarak, itikadını düzeltmen lazımdır.

- Sonra efendim?
- Bundan sonra, farzları, vacibleri, sünnetleri, müstehabları, helal ve haramları, mekruhları ve şüpheli olanları, yine Ehl-i sünnet âlimlerinin fıkıh kitaplarından öğrenmeli ve her işi, bu bilgiye uygun yapmalısın.

Merakla sordu:
- Ya tasavvuf efendim?
- Bunlar olmazsa, o hiç olmaz. Yani Ehl-i sünnet itikadı ve fıkıh bilgilerine uygun işler, tayyarenin iki kanadı gibidir oğlum. Bu iki kanat sağlam olmadıkca, maddesiz, zamansız aleme uçulamaz.

Önce lazım olan şey

Bir gün de bazı sevdiklerine;
- Kardeşlerim, insanlara önce lazım olan, herkesin birinci vazifesi, emirlere uymak ve yasaklardan kaçınmaktır, buyurdu.

Ve devam etti:
- Nitekim âyet-i kerimede mealen; (Resulümün getirdiklerini alınız ve yasak ettiklerinden kaçınız!) buyuruldu. Bu âyet-i kerime, İslamiyet’e uymanın lazım olduğunu göstermektedir.

Ve ilave etti:
- Zümer suresinin üçüncü ayetinde de mealen; (Biliniz ki, Allahü teâlâ, halis olan din ister) buyuruldu ki, herkese, ihlas kazanması emrolundu.

Sordular:
- Bu nasıl kazanılır efendim?
- Allahü teâlâ sevilmedikce ihlasın varlığı düşünülemez.

www.gonulsultanlari.com