Gönül Sultanları.com >  1001 Güzel Menkîbe > İmanda itikatta yol tektir > Mülhid kime denir?
Mülhid kime denir?
Büyük İslam âlimlerinden Seyyid Ahmet Mekki Efendi “rahmetullahi aleyh” hazretlerine, bir gün;
- Mülhid kime denir efendim? diye sordular.

Cevaben;
- Mânâları açık bildirilmiş olan, inanılacak şeylerde, Kur’an-ı kerime ve hadis-i şeriflere, yalnız kendi akıl ve görüşleri ile mânâ vererek, imanı bozulan, kâfir olan kimseye (Mülhid) denir, buyurdu.

Ve ekledi:
- (Mülhid) kendini samimi Müslüman ve Muhammed aleyhisselamın ümmeti bilir.

Sordular:
- Münafık kime denir efendim?
- (Münafık), Müslüman görünür. Fakat başka dindendir. Yani dinsiz ve (Zındık)tır. Hiçbir dine inanmaz. Müslümanları dinsiz, ateist yapmak için, Müslüman görünür.

- Maksatları nedir efendim?
- Münafıkların gayesi, (Dinde reform) yapmak, İslamiyet’i değiştirerek, bozarak yok etmektir. İslam düşmanı olup, çok zararlıdırlar.

Müslüman olmak için

Bir gün de bazı gençlere;
- Müslüman olmak için, inanılması lazım gelen bilgiler, yalnız inanılacak altı şey değildir, buyurdu.

Sordular:
- Başka ne lazım efendim?
- Meşhur olan (Farz)ların yapılmasının lazım olduğuna ve (Haram)ları yapmamak, bunlardan sakınmak lazım olduğuna inanmak da, Müslüman olmak için lazımdır.

Ve daha izah etti:
- Yani farzları yapmanın ve haramlardan sakınmanın birinci vazife olduğunu kabul etmeyen kimsenin imanı gider. (Mürted) olur.

Sordular:
- Kabul edip de yapmazsa efendim?
- Kabul edip de, nefsine ve fena arkadaşlara uyarak farzlardan bir veya birkaçını yapmayan, yahut bir veya birkaç haram işleyen kimse kusurlu, kabahatli Müslümandır ki, böyle Müslümana (Fasık) denir.

www.gonulsultanlari.com