Gönül Sultanları.com >  1001 Güzel Menkîbe > Kurtulmanın tek çaresi var > Dünyada en zor iş
Dünyada en zor iş
Büyük Veli Seyyid Sıbgatullah-i Hizani “kuddise sirruh” hazretleri, bir gün sevdiği bazı gençlere;
- Dünyada en zor iş, hak nedir, batıl nedir, bunu ayırabilmektir, buyurdu.
Yani Rabbimizin rızasının nerede olduğunu bilmek, en zor iştir.

Ve ilave etti:
- Öyleyse her Müslüman; (Yâ Rabbi, bana doğruyu doğru olarak, yanlışı da yanlış olarak bildir) diye dua etmelidir.

Şöyle devam etti:
- İnsan, bu ölümlü dünyada “Yanlış” bir şeye “Doğru” diye sarılırsa, yanar. “Doğru” bir şeye “Yanlış” diye saldırırsa, mahvolur. Onun için dünyada en zor şey, doğru hangisi, eğri hangisi, ayırabilmektir.

Ve ekledi:
- Bu da, insanın kendi başına yapacağı bir şey değildir.

Sordular:
- Çare nedir efendim?
- Çare, bilenlere sormaktır.

- Kim bilir ki efendim?
- Ehl-i sünnet âlimleri bilir. Onların kitabını okuyan, hakkı batıldan ayırmış olur ve sonsuz saadete erer.

İtikat bozuksa çok kötü

Bir gün de sohbetinde;
- Efendimiz “aleyhisselam”; (Benim ümmetim, yetmişüç fırkaya bölünecek. Bunlardan bir tanesi doğru, yetmiş ikisi bozuk olacak) buyurdu.

Ve devam etti:
- Bozukluk, itikat bakımından olduğu için, bu yetmiş iki fırka Cehenneme girecek. Ama Ümmetim dediği için orada sonsuz kalmayıp, çıkarılacaklardır.

Ve ilave etti:
- Yani Cehenneme uğramadan, bu azabı çekmeden, Cennete bir tek fırka girecek ki, bu da Ehl-i sünnet vel Cemaat fırkasıdır.

Ve ikaz etti:
- Bu fırkanın âlimlerini, yani Ehl-i sünnet âlimlerini tanımayan, o büyükleri sevmeyen, o büyüklerin yolunda gitmeyen, çok büyük tehlikededir.

www.gonulsultanlari.com