Gönül Sultanları.com >  1001 Güzel Menkîbe > Zincirlerle Cennete çekilen insan > Din, Allah tarafından gönderilir
Din, Allah tarafından gönderilir
Evliyayı kiramdan Derviş Muhammed “kuddise sirruh” hazretlerine, bir gün bazı gençler;
- Din nedir efendim? diye sordular.

Cevabında;
- (Din), insanları sonsuz saadete götürmek için Allahü teâlâ tarafından gösterilen yol demektir, buyurdu. Din ismi altında insanların uydurduğu eğri yollara din denmez, dinsizlik ve kâfirlik denir.

Ve daha açıkladı:
- Allahü teâlâ, Adem aleyhisselamdan beri, her bin senede, bir Peygamber vasıtası ile, insanlara bir din göndermiştir. Bu Peygamberlere (Resul) denir.

Ve devam etti:
- Her asırda, en temiz bir insanı Peygamber yaparak, bunlar ile dinleri kuvvetlendirmiştir. Resullere tâbi olan bu Peygamberlere de, (Nebi) denir.

Ve daha açıkladı:
- Bütün Peygamberler, hep aynı imanı söylemiş, hepsi ümmetlerinden aynı şeylere iman etmeyi istemişlerdir. Fakat, dinleri, yani yapılması ve sakınılması lazım olan şeyleri başka başka olduğundan, Müslümanlıkları da ayrıdır.

Son din, İslamiyet’tir

Bir gün de sohbetinde;
- Kardeşlerim, her din, kendisinden önce gelen dini nesh etmiş, değiştirmiştir, buyurdu.

Ve ekledi:
- En son gelen ve her dini değiştirmiş, daha doğrusu dinlerin hepsini kendinde toplamış olup, kıyamete kadar hiç değişmeyecek olan din, Muhammed aleyhisselamın dinidir.

Şöyle devam etti:
- Bugün, Allahü teâlânın sevdiği, beğendiği din de, bu ahkâm ile kurulmuş olan İslam dinidir. Bu dinin bildirdiği farzları yapanlara ve haramlardan kaçınanlara Allahü teâlâ, ahirette nimetler, iyilikler verecektir. Yani bunlar, sevab kazanır.

Şöyle bitirdi:
- Farzları yapmayanlara ve haramlardan kaçınmayanlara, ahirette cezalar, acılar vardır. Yani böyle kimseler, günaha girer.

www.gonulsultanlari.com