Gönül Sultanları.com >  1001 Güzel Menkîbe > Zincirlerle Cennete çekilen insan > Dört mezhebin imanı birdir
Dört mezhebin imanı birdir
Büyük İslam âlimlerinden Seyyid Ahmet Mekki Efendi “rahmetullahi aleyh” hazretleri bir sohbetinde;
- Kardeşlerim, İslamiyet’te dört hak mezheb vardır, buyurdu. Bunların itikatları, inanışları birbirlerinin aynıdır ve dört mezhebin hepsi, (Ehl-i sünnet) itikadındadır.

Ve ekledi:
- Yani Kur’an-ı kerimde ve hadis-i şeriflerde açıkça bildirilmiş olan emir ve yasaklara uymakta, hiç ayrılıkları yoktur.Yalnız, açıkça bildirilmeyenleri anlamakta ayrılmışlardır.

Sordular:
- Hikmeti nedir efendim?
- Bu kadarcık ayrılıkları da, Allahü teâlânın Müslümanlara rahmetidir, buyurdu.

Ve izah etti:
- Sıhhatleri, çalıştıkları ve yaşadıkları yerler başka başka olan insanlara, hangi mezhebe uymak kolay gelirse, onun (Fıkıh) kitaplarına göre ibadet ederler. Tek mezheb olsaydı, herkes buna uymaya mecbur olur, bu da, çok kimseye güç, hatta imkansız olurdu.

Şöyle bitirdi:
- Dört mezhebin herhangi birine uyan Müslümana Ehl-i sünnet denir. Bunlar, birbirlerini kardeş bilirler. Tarih boyunca, dövüştükleri hiç görülmemiştir. Mezhebcilik yapmaz, birbirlerini kötülemez, dördünün de Cennete götüren yol olduğuna inanırlar.

Müslüman, suç işlemez

Bir gün de sohbetinde;
- Kardeşlerim, memleketin kanunlarına karşı gelmemek, büyüklerine saygı göstermek hepimizin borcudur, buyurdu.

Ve ekledi:
- Kendi hükümetini yıkmaya kalkmak, en büyük ahmaklıktır.

Sordular:
- Neden efendim?
- Çünkü kanunsuz bir memleket, anarşi içinde demektir ve yıkılmaya mahkumdur.

Şöyle bitirdi:
- Büyüklerimiz; (Müslüman, günah da işlemez, suç da işlemez) buyurmuşlardır.

www.gonulsultanlari.com