Gönül Sultanları.com >  1001 Güzel Menkîbe > Ölünce artık kıyametin kopmuş olur > Beş vakit namaz
Beş vakit namaz
Büyük İslam âlimlerinden Seyyid Ahmed Mekki Efendi “rahmetullahi aleyh” hazretlerine, bir gün Namazdan sordular.

Cevaben;
- İslam’ın ikinci şartı, dinin direği olan, beş vakit namazı vaktinde kılmaktır, buyurdu.

Ve daha açıkladı:
- Namaz, ibadetlerin en üstünüdür. İmandan sonra, en kıymetli ibadet, namazdır. İman gibi, onun da güzelliği, kendindendir.

Ve öğütledi:
- Namazı doğru kılmaya çok dikkat etmelidir. Önce, kusursuz bir abdest almalı, gevşeklik göstermeden, namaza başlamalıdır. Kıraatte, rükuda, secdelerde, kavmede, celsede ve diğer yerlerinde, en iyi olarak yapmaya uğraşmalıdır.

Sordular:
- Kavme ve celse nedir efendim?
- Kavme, rükudan kalkınca dik durmak, celse de, iki secde arasında oturmaktır.

Ve altını çizdi:
- Rükuda, secdelerde, kavmede ve celsede tumanineti, yani her uzvun hareketsiz durmasını lazım bilmeli, namazı vaktin evvelinde kılmalı, gevşeklik yapmamalıdır.

Sevilen kul nasıldır?

Bir gün de nasihat istediler bu zattan.
Cevap olarak;
- Makbul olan, sevilen kul, Sahibinin emirlerini, yalnız Onun emri olduğu için yapan kuldur, buyurdu. Emri yapmakta gecikmek, inatcılık ve edebsizlik olur.

Ve ekledi:
- Din meselelerini Ehl-i sünnet âlimlerinin yazdığı kitaplardan bakıp öğrenmelidir. Olur olmaz kimselerin, para kazanmak için yazdığı kitap ve mecmualardan din öğrenen, yanlış şeyler öğrenir.

Sordular:
- Bir kitabın doğru ve güvenilir olduğu nasıl anlaşılır efendim?
- Bir kitaba güvenebilmek için, yalnız ismine değil, kitabı yazanın ismine de bakmalıdır.

Şöyle bitirdi:
- Ehl-i sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini öğrenmeden önce, hikaye kitapları okumak lüzumsuz, hatta zararlıdır.

www.gonulsultanlari.com