Gönül Sultanları.com >  1001 Güzel Menkîbe > Ölünce artık kıyametin kopmuş olur > Her günaha tövbe edin!
Her günaha tövbe edin!
Evliyanın en büyüklerinden Kâdî Muhammed Zâhid “kuddise sirruh” hazretleri, bir sohbetinde;
- Her günah işlediğimizde hemen tövbe etmeliyiz, buyurdu. Ufak bir günah için Allahü teâlâ intikam alabilir.

Ve misal verdi:
- Mesela Karun, Musa aleyhisselamın akrabası idi. Musa aleyhisselam buna hayır dua edip ve kimya ilmi öğretip, o kadar zengin olmuştu ki, yalnız hazinelerinin anahtarlarını kırk katır taşırdı.

- Evet efendim?
- Birkaç kuruş zekat vermediği için, bütün malı ile birlikte, yer altına sokuldu. Bir de Sa’lebe var.

- O nasıl efendim?
- Sa’lebe, sahabe arasında çok zahid idi. Çok ibadet eder, camiden çıkmazdı. Bir kere sözünde durmadığı için, sahabilik şerefine kavuşamadı ve imansız gitti.

Şöyle bitirdi:
- O halde, her müminin günah işlemekten çok korkması, ufak bir günah işledikte hemen tövbe, istiğfar etmesi, yalvarması lazımdır.

Hazret-i Mehdi ne zaman gelecek?

Bir gün de bazı gençler;
- Efendim, hazret-i Mehdi ne zaman gelecek? diye sordular.

Cevaben;
- Hazret-i Mehdi, kıyamete yakın gelecektir, buyurdu.

Sordular:
- Bazı kimseler, (Mehdi geldi) diyorlar. Bu, doğru değil mi efendim?
- Çok yanlış. Bir çok hadis-i şerifler, böyle sözlerin yalan ve iftira olduğunu açıkça bildiriyor.

Ve misal verdi:
- Mesela bir hadis-i şerifte; (Mehdinin başı hizasında bir bulut olacaktır. Buluttan bir melek: Bu Mehdidir, sözünü dinleyiniz!) diyecektir.

www.gonulsultanlari.com