Gönül Sultanları.com >  1001 Güzel Menkîbe > Ölünce artık kıyametin kopmuş olur > İyilik yapana teşekkür edilir
İyilik yapana teşekkür edilir
Büyük İslam âlimlerinden Kâdî Muhammed Zâhid “kuddise sirruh” hazretlerine, bir gün şükretmekten sordular.

Cevap olarak;
- İyilik yapana teşekkür edileceğini, herkes bilir. Bu, insanlık icabıdır, buyurdu. İyilik edenlere hürmet edilir. Nimet sahipleri, büyük bilinir.

Şöyle devam etti:
- O halde, her nimetin hakiki sahibi olan Allahü teâlâya şükretmek, insanlık icabıdır. Aklın lüzum gösterdiği bir vazife, bir borçtur. Fakat Allahü teâlâ, her ayıp ve kusurdan uzak, insanlar ise, ayıp kirlerine ve noksanlık lekelerine bulaşmış olduğundan, Onu nasıl büyük bileceklerini, nasıl şükredeceklerini anlayamazlar.

Ve daha açıkladı:
- Ona karşı söylenmesini güzel sandıkları şeyler, Ona çirkin gelebilir. Onu büyültmek, hürmet etmek sandıkları, hakaret ve küçültmek olabilir.

Sordular:
- O halde Ona nasıl şükredilir efendim?
- Ona hürmet ve şükür şekilleri, yine Ondan bildirilmedikce, Ona lâyık olacağına güvenilemez ve Onun kabul edeceği bir ibadet olamaz.

Ve özetledi:
- İşte, Onun tarafından bildirilen, tazim, hürmet ve şükür şekli, Peygamberlerin bildirdikleri dinlerdir. Ona kalb ile yapılacak hürmetler, dinde bildirilmiş, dil ile yapılacak şükürler, orada gösterilmiştir. Her uzvun yapacağı işleri, açık ve geniş olarak, beyan buyurmuşlardır.

Ve netice:
- O halde, dine uymak, insanlık icabıdır ve aklın istediği ve beğendiği bir şeydir. Allahü teâlâya, Onun dininin dışında şükredilemez.

Helal lokma yiyenler

Bir gün de bazı sevdiklerine;
- Helal lokma yiyenler, istekle ve zevkle namaz kılar, buyurdu.

- Hikmeti nedir efendim? dediler.
- Çünkü namaz kılmaya engel, haram lokmadır. Haram yiyenlere namaz kılmak zor gelir.

- Helal yiyene kolay mı gelir efendim?
- Evet. Helal lokma yiyen, koşarak namaza gider. Üstelik zevk alır namazdan.

www.gonulsultanlari.com