Gönül Sultanları.com >  1001 Güzel Menkîbe > Ölünce artık kıyametin kopmuş olur > Melekler isyan etmezler
Melekler isyan etmezler
Büyük İslam âlimlerinden Derviş Muhammed “kuddise sirruh” hazretlerine, bir gün Meleklerden sordular.

Cevaben;
- Melekler, Allahü teâlânın kıymetli kullarıdır, buyurdu. Allahü teâlânın emirlerine isyan etmez, emrolunduklarını yaparlar.

Sordular:
- Evlenirler mi efendim?
- Hayır, evlenmeleri yoktur. Doğurmaz ve çoğalmazlar. Allahü teâlâ, bunlardan bazılarını peygamber olarak seçmiş, diğer meleklere haber götürmek vazifesi ile şereflendirmiştir.

Ve ekledi:
- Peygamberlerin kitaplarını ve sahifelerini getiren bunlardır. Mesela Enam suresini Cebrail “aleyhisselam” ile birlikte yetmişbin melek getirmiştir.

- Melekler hata eder mi efendim?
- Hayır, bunlar hata etmez, unutmaz, yanılmaz, hile yapmaz ve aldatmazlar. Allahü teâlâdan getirdikleri hep doğrudur. Şüpheli, ihtimalli değildir.

Şöyle bitirdi:
- Melekler, Allahü teâlânın azameti, celali, büyüklüğünden korkudadır. Kendilerine verilen emirleri yapmaktan başka işleri yoktur.

Hidayete sebep olmak

Bir gün de sordular bu mübarek zata:
- Efendim, bir insanın hidayetine sebep olmak çok sevap değil mi?
- Elbette.

- Ne kadar sevap efendim?
- Peygamberimiz “aleyhisselam”, hazret-i Ali’ye “radıyallahü anh” ne buyurmuş biliyor musunuz?

- Ne buyurmuş efendim?
- "Yâ Ali, sen bir kişinin hidayetine sebep olursan, güneş o gün, senden daha iyi bir kimseye ışık vermez. O gün sen, dünyanın en kıymetli insanı olursun" buyurmuşlardır.

www.gonulsultanlari.com