Gönül Sultanları.com >  1001 Güzel Menkîbe > Ölünce artık kıyametin kopmuş olur > Soğuk Cehennem de var
Soğuk Cehennem de var
Büyük İslam âlimlerinden Kâdî Muhammed Zâhid “kuddise sirruh” hazretlerine, bir gün Cehennemden sordular.

Cevabında;
- Cehennem şimdi vardır, buyurdu. Sıcaklığı öyle şiddetlidir ki, bir an dayanılmaz.

Ve izah etti:
- Şöyle ki, oradan bir kıvılcım dünyaya gelse, onun sıcaklığından bütün dünya bir anda erir ve yok olur.

Ve ekledi:
- Soğuk Cehennem de var.

Şaşırdılar:
- Soğuk Cehennem mi dediniz efendim?
- Evet. Cehennemde bir yer vardır ki, Zemherir derler. Yani, soğuk Cehennemdir. Soğukluğu pek şiddetlidir. Bir an dayanılmaz.

Derin bir nefes aldı:
- Kâfirlere, bir soğuk, bir sıcak, sonra soğuk, sonra sıcak Cehenneme atılarak, azab yapılacaktır.


Her memlekete Peygamber gönderildi

Bir gün de bazı gençler sordu:
- Efendim, bazı kimseler; (Peygamberler, hep sıcak memleketlerde geldiği için, Cehennem azabının ateş olduğunu söylemiş, insanları hep ateşle korkutmuşlar. Kutuplarda, soğuk memleketlerde gelselerdi, buz ile azab yapılacağını söylerlerdi) diyorlar. Siz ne dersiniz?

Cevaben;
- Böyle söyleyenler, hem çok cahil, hem de ahmaktır, buyurdu.

- Neden efendim? dediler.
- Çünkü dinimiz, hem Cehennemde, soğuk azablar olduğunu bildiriyor, hem de Peygamberlerin yalnız sıcak memleketlere değil, yeryüzünde, sıcak ve soğuk, her memlekete gönderildiğini haber veriyor.

Ve daha açıkladı:
- Kur’an-ı kerim, Peygamber efendimize “aleyhisselam” sorulan suallere, soranların bilgilerine ve anlayışlarına göre cevap vermekte, ahiretteki bilinmeyen varlıkları da, dünyada gördüklerine, bildiklerine benzeterek anlatmaktadır.

Ve özetledi:
- Mekkeliler, kutupları, buz memleketlerini duymadıkları için, Cehennemin soğuk azablarını onlara bildirmek, faydasız olurdu.

www.gonulsultanlari.com