Gönül Sultanları.com >  1001 Güzel Menkîbe > Kişi sevdiği ile birlikte olur > Musibetler niçin gelir?
Musibetler niçin gelir?
Büyük âlim ve Velilerden Emir Hüsrev Dehlevi “rahmetullahi aleyh” hazretlerine, bir gün bazı gençler;
- Efendim, insana dert ve musibetler ne sebepten gelir? diye sordular.

Cevabında;
- İşlediği günahlar sebebiyle gelir, buyurdu.

Ve ekledi:
- Nitekim âyet-i kerimede mealen; (Ey insan! Sana gelen her iyilik, Allahü teâlânın ihsanı olarak, nimeti olarak gelmektedir. Her dert ve bela da, kötülüklerine karşılık olarak gelmektedir. Hepsini yaratan, gönderen Allahü teâlâdır) buyuruldu.

Ve daha açıkladı:
- Allahü teâlâ, dertleri, belaları, işlediğimiz günahlara ceza olarak, azab olarak göndermiyor.

- Ya niçin gönderiyor efendim?
- Günahlarımızın affedilmesi için, ihsan olarak gönderiyor.

Ölünce ruh ne oluyor?

Bir gün de bazı gençler;
- Efendim, öldükten sonra ruh ne oluyor? Bu hususta bize bilgi verir misiniz, diye rica ettiler.

Onlara;
- Ruhun, bedenden ayrıldıktan sonra, bedenle ve bedenin bulunduğu toprakla alakası, ilgisi vardır, buyurdu.

Ve daha açıkladı:
- İnsanın ruhu, bedenden ayrılıp, dünya ilgisinden kurtulunca, melekler alemine gider. O aleme mahsus kuvvetler kendinde hasıl olur.

- Ne gibi efendim? dediler.
- Birçok şeyler yapabilirler. Mesela insan, vefat etmiş olan hocasını rüyada görür, bilmediklerini sorup öğrenebilir.

Başka misal verdi:
- Veya bir insan bir Velinin kabri yanına gidip, bir zaman durur ve o Veliyi düşünürse, ruhu o toprağa bağlanır. Velinin ruhu da, bu toprağa bağlı olduğu için gelen insanın ruhu ile Velinin ruhu buluşmuş olur ve ondan çok faydalanır.

www.gonulsultanlari.com