Ana Sayfa >  Alim ve Evliyaların Alfabetik Listesi > A > Abdülaziz Dehlevi > Şeytanın hileleri
Yazıcı   Yazı boyutunu     

Şeytanın hileleri

Abdülaziz Dehlevi buyurdu: (Ey insanlar!
Biliniz ki, insanın, üç büyük düşmanı var.

Birisi (Şeytan)dır ki, damarlarda dolaşır.
Günaha sokmak için, gece gündüz uğraşır.

Lakin bunun zararı, azdır diğerlerinden.
Bilgisiyle kurtulur, insan bunun şerrinden.

Zira bir günah için, bir kez gelir herkese.
Eğer aldatamazsa, verir başka vesvese.

Evvela her kişinin, zaafını tesbit eder.
Mesela çok ibadet yapıyorsa, şöyle der:

(Ne için bu kadar çok ibadet yapıyorsun?
Allah, ibadetlere muhtaç mı sanıyorsun?

Ne kadar çok ibadet yapsan da ihlas ile,
Bir gözünün şükrünü ifaya yetmez bile.

O ihsan etmedikçe, Cennete giremezsin.
Öyle ise, bu kadar niçin zahmet çekersin?)

Şeytan böyle der ise, şöyle cevap veririz:
(Evet, muhtaç değildir ibadete Rabbimiz.

Ve lakin ibadete, benim var ihtiyacım.
Çünkü ben, kul olarak, her an Ona muhtacım.

Ne kadar çok ibadet etsem de kendisine,
Kulluğumu tam yapmış olamam Ona yine.)

Bu sefer şeytan der ki: (Ama sen, henüz gençsin.
İbadette, ne kadar çok acele edersin.

Önce dünya işini düzene koy, rahat et.
Yaparsın daha sonra çok amel ve ibadet.)

Buna karşı deriz ki: (Evet ben, henüz gencim.
Lakin bilmiyorum ki, ne gün gelir ecelim?

Ben, bu günün işini bırakırsam yarına,
Ne bahane bulurum mahşerde Yaradana.)

Şeytan der ki: (Haklısın, ecel belli değildir.
Her taati, acele yapmak daha iyidir.

Bunun için namazı, çabuk çabuk eda et.
Böylece az zamanda, yaparsın çok ibadet.)

Bu sefer de, şeytana şöyle cevap verilir:
(Aceleden maksadım, elbette bu değildir.

Her taatin şeklini, bildirmiştir dinimiz.
Doğru yapılanları, kabul eder Rabbimiz.

Hiç hatasız olarak yapılan az ibadet,
Hatalı çok taatten üstündür daha elbet.)

Bu sefer şeytan der ki: (Sen, çok iyi bir kulsun.
Her bir ibadetini, kusursuz yapıyorsun.

Bunun için, herkese göster ki amelini,
Herkes, sana bakarak düzeltsin her halini)

Onun bu hilesine, şöyle cevap verilir:
(İnsanların görmesi, hiç de mühim değildir.

Ben ibadet yaparım, Rabbimin emri diye.
Ne için göstereyim, bunu Ondan gayriye?

Benim ibadetimi görse de çok insanlar,
Hatta beğenseler de, bana ne fayda sağlar?)

Onun bu hilesi de tutmayınca, bu sefer,
Başka bir taktik ile yaklaşıp, şöyle söyler:

(Hakikaten sen halis, iyi bir Müslümansın.
Ve her ibadetini, Allah için yaparsın.

Bu manevi nimeti, sen nasıl elde ettin?
Demek, senin bu yolda çoktur kabiliyetin.)

Şeytana, bu sefer de şöyle diyebiliriz:
(Her nimetin hakiki sahibi, Rabbimizdir.

O dediğin nimetler, mevcutsa bende eğer,
Rabbimin ihsanıdır, herkese O lutfeder.

Ben, Allah'ın pek aciz, zavallı bir kuluyum.
Bendeki her nimeti, yine Ona borçluyum.)

Şeytan bakar olmadı, tutmadı yalanları,
Bizi aldatmak için, dener başka yolları.

Der ki: (Sen, çok bilgili ve akıllı birisin.
Dinin icablarını gayet iyi bilirsin.

Ve lakin sen yine de gizli yap ibadeti.
Riyadan kaçanların, hep böyledir adeti.

Her halin, muvafıktır rıza-i ilahiye.
Her ameli gizli yap, gösterme bir gayriye.)

Bu sefer demeli ki: (Yine yalan diyorsun.
Şimdi de, beni kibre sevk etmek istiyorsun.

Bazı iş gizli olur, bazıları aşikâr.
Hepsini gizli yapmak, bana ne fayda sağlar?)

En son olarak der ki: (Sen, iyi bir insansın.
İmanı, itikadı düzgün bir Müslümansın.

Sen de biliyorsun ki, dünyada hayır ve şer,
Her biri Allah’tandır, karışmaz asla beşer.

Şayet Cehennemliksen, niye zahmet çekersin?
Çok ibadet etsen de, Cehenneme gidersin.

Yok eğer Cennetliksen, yine yapma ibadet.
Zira sen Cennetliksin, boş yere çekme zahmet.

Ne için ibadetle uğraşıp duruyorsun?
Galiba sen kendini boş yere yoruyorsun.)

Onun bir hilesi de, işte bu vesvesedir.
Onu susturmak için, şöyle cevap verilir:

(Ben kulum, kula düşen, ibadettir Rabbine.
Cennetine koyarsa, lütfudur Onun yine.

O bilir, Cennetlik ve Cehennemlik kulları.
Ben ibadet yaparım, hiç düşünmem bunları.

Kulun alın yazısı, işinden anlaşılır.
Herkes, iradesiyle sevap, günah kazanır.

Vaad etti Hak teâlâ, müminlere Cenneti.
Salih amel işleyen, kazanır bu nimeti.

Yani Cennetlik olan, hep salih amel işler.
Lakin fenalık yapar, Cehennemlik kişiler.

Rabbimin beğendiği iyi işler var iken,
Beğenmediklerini ne için yapayım ben?)

Böyle cevap verirse şeytana bir Müslüman,
Onun vesvesesinden, halas olur her zaman.
 
Geridön
 
 
Klavye
 
Ana sayfam yap Sık kullanılanlara ekle
Güncelleme Tarihi
19.01.2021
Sitemizdeki bilgiler, bütün insanların istifadesi için hazırlanmıştır. Orjinaline sadık kalmak şartıyla, izin almaya
gerek kalmadan, herkes istediği gibi alıp istifade edebilir.

Hosted by İhlas Net
Ziyaretçi Sayısı