Ana Sayfa >  Alim ve Evliyaların Alfabetik Listesi > E > Ebüssüud Bazini > Yahudinin imanı
Yazıcı   Yazı boyutunu     

Yahudinin imanı

Ebüssü’ud Bazini, devrinin âlimiydi.
Bir büyük veli olup, keramet sahibiydi

Hace Mevdud Çeşti’nin talebesiydi o hem.
Onun sohbetleriyle, nurlandı cümle âlem.

Eski elbise giyip, yaşardı sade hayat.
Çok mütevazı olup, ederdi hep kanaat.

Dünyaya düşkün biri, duysaydı sohbetini,
Çıkarırdı gönlünden, dünya muhabbetini.

Fakir ve gariplerle olurdu alakadar.
Dünya düşkünlerine, hiç etmezdi itibar.

Bu veliyi tanıyan, vardı ki zengin bir zat,
Para vermek istedi kendisine o bizzat.

Lakin kabul etmedi parayı bu evliya.
Dedi: (Düşkün değiliz biz asla bu dünyaya.)

O zat ısrar edince bir hayli yalvararak,
Buyurdu ki: (Ey kişi, dön de şu sahraya bak!)

Bakıp, hayret içinde kalmıştı o arada.
Zira altın ve gümüş akıyordu sahrada.

Derhal ayaklarına kapanıp bu büyüğün,
Talebesi olmakla, şereflendi aynı gün.

Bir gün de fakir biri, arz etti ki: (Efendim!
Çok maddi sıkıntıdan, çaresiz size geldim.

Nüfusum kalabalık, yedi tane kızım var.
Hepsi gelinlik çağda ve lakin elim çok dar.

Beni, bu sıkıntıdan kurtarırsanız şayet,
Benim için, büyük bir lütuf olur bu gayet.)

Buyurdu ki: (Keremi sonsuzdur Rabbimizin.
Yarın olsun, inşallah halledilir bu işin.)

O fakir, sevinerek dönüyorken evine,
Rastladı tanıdığı yahudinin birine.

Ona da anlatarak maddi ihtiyacını,
Söyledi bu velinin yardım yapacağını.

O yahudi dedi ki: (O, fakir kişidir pek.
Bu haliyle o sana, nasıl yardım edecek?

Ona de, yedi sene bana hizmet eylesin.
Ben, yedi bin akçeyi, vereyim ona peşin.)

Yahudinin sözünü, bildirdi o veliye.
O da kabul buyurup, geldiler yahudiye.

Anlaşıp, o parayı aldı o yahudiden.
O fakire vererek, hizmete girdi hemen.

Bu hale vakıf oldu Müslüman zengin bir zat.
İstedi, bu veliyi borcundan etsin azat.

Yedi bin altın alıp, getirdi bu veliye.
Dedi: (Öde borcunu bununla yahudiye.)

O, yedibin altını alıp o Müslümandan,
Dağıttı fakirlere, kendine ayırmadan.

Yahudi bunu görüp, duygulandı o saat.
Dedi ki: (Ben de seni eyledim şimdi azat.)

Sevinip, şükreyledi bu lütf-u ilahiye.
Şöyle dua eyledi o zaman yahudiye:

(Madem ki azat ettin beni sen hizmetinden,
Azat etsin seni de Allah Cehenneminden.)

İlham geldi o anda yahudinin kalbine.
Şehadeti getirip girdi İslam dinine.
 
Geridön
 
 
Klavye
 
Ana sayfam yap Sık kullanılanlara ekle
Güncelleme Tarihi
30.11.2022
Sitemizdeki bilgiler, bütün insanların istifadesi için hazırlanmıştır. Orjinaline sadık kalmak şartıyla, izin almaya
gerek kalmadan, herkes istediği gibi alıp istifade edebilir.

Hosted by İhlas Net
Ziyaretçi Sayısı