Ana Sayfa >  Alim ve Evliyaların Alfabetik Listesi > M > Mahmud İncirfagnevi > Büyük zat idi
Yazıcı   Yazı boyutunu     

Büyük zat idi

MAHMUD İNCİRFAGNEVİ
rahmetullahi aleyh

Büyük velîlerden. İnsanları Hakk'a dâvet eden, onlara doğru yolu gösterip, hakîkî saâdete kavuşturan ve kendilerine "Silsile-i aliyye" denilen büyük âlim ve velîlerin onbirincisidir. Mâverâünnehr ilinin (bölgesinin) Tûr-i Sînâ gibi mukaddes bir yer olmasına vesîle olan, orayı nûrlandıran büyük âlim ve velîlerden olan Mahmûd-i İncirfagnevî, Buhârâ'nın Fagne köyünde doğdu ve Akbenî nâhiyesinde yerleşti. Doğum târihine kaynaklarda rastlanmamıştır. 1315 (h.
715) senesinde vefât etti. Mîmârlık ile geçinirdi.


İslam âlimlerinin çok büyüklerindendi.
İnsanların kalbine, feyiz verenlerdendi.

Arif-i Rivegeri hazretlerine gidip,
Yetişti tasavvufta, o zata hizmet edip.

Hem maddi, hem manevi ilimlerin hepsini,
Bu üstadından alıp, ıslah etti nefsini.

Bu yolda, tam olarak yetişince, nihayet,
Hocası, kendisine verdi mutlak icazet.

Buyurdu ki: (Gaflete dalmayın ki siz sakın,
Ölüm var ve belki de eceliniz çok yakın.

Dünya, bir imtihandır, ölümle sone erer.
Ve ecel, peşinizden sizi hep takib eder.

Ölüm uyandırmadan, uyanın ki şimdi siz,
Yoksa, mahşer gününde pişmanlık çekersiniz.)

Derdi ki: (Bu dünyaya eylemeyin muhabbet.
Zira ona, Rabbimiz vermiyor zerre kıymet.

Merhamet eyleyin ki kullarına Allah’ın,
Allah da, ahirette acısın size yarın.)

Talebesi içinden, Ali Ramiteni’yi,
Çok sevip, tasavvufta yetiştirdi çok iyi.

Resulullahtan gelen feyzleri, aynen yine,
Ali Ramiteni’nin akıttı saf kalbine.

Bir gün, bu talebesi ederken zikre devam,
Geldi onun yanına, Hızır aleyhisselam.

Hürmetle karşılayıp, sordu ona bir sual:
(Kim vardır bu zamanda ehl-i ilim, ehl-i hal?)

Buyurdu ki: (Ey Ali, Mahmud İncirfağnevi,
Kendine uyulacak büyük âlim ve veli.

Her kim ona uyarsa, halas olur gafletten.
Kurtulur tez vakitte, dünyaya muhabbetten.)

Bir gün de, giderlerken talebeyle bir yere,
Havada beyaz bir kuş gördüler birden bire.

Başları üzerine alçalarak bir hayli,
Konuştu açık açık: (Kâmil er ol, ya Ali!)

Pek çok duygulanarak böyle söylemesinden,
Talebenin bir çoğu, geçmişti kendisinden.

Biraz sonra, gelince yine kendilerine,
Sordular hikmetini Ali Ramiteni’ye.

Buyurdu: O, Mahmud-u İncirfagnevidir ki,
Vermişti Hak teâlâ ona bu kerameti.

O, yükselmiş olduğu çok yüksek makamında,
Yetişir insanlara, en sıkışık anında.

Şu anda, filan kimse, alır son nefesini.
Ziyarete gidiyor, uçarak kendisini.

Zira dua etmişti o kişi daha önce:
(Ya Rab, gönder bir veli, bana ecel gelince.)

Şeytanlar, şimdi ona olmuşlardır musallat.
Onları kovmak için, gidiyor şimdi bizzat.
 
Geridön
 
 
Klavye
 
Ana sayfam yap Sık kullanılanlara ekle
Güncelleme Tarihi
30.11.2022
Sitemizdeki bilgiler, bütün insanların istifadesi için hazırlanmıştır. Orjinaline sadık kalmak şartıyla, izin almaya
gerek kalmadan, herkes istediği gibi alıp istifade edebilir.

Hosted by İhlas Net
Ziyaretçi Sayısı