Gönül Sultanları.com >  Alim ve Evliyaların Alfabetik Listesi > İ > İmam-ı Gazali > Resullere olan sual
Resullere olan sual
O gün, Nuh, Hud ve Salih Peygamberlerden sonra,
Hazret-i Musa’yı da çağırır Hak teâlâ.

Şiddetli bir rüzgarda titreyen yaprak gibi,
Huzur-u ilahiye gelince Musa Nebi,

Hak teâlâ buyurur: (Ya Musa, sen de yine,
Benim vahiylerimi ilettin mi kavmine?)

Musa aleyhisselam, arz eder ki: (İlahi!
Bana indirileni tebliğ ettim ben dahi.)

Hak teâlâ buyurur: (Çık şimdi minberine.
Sana vahy olunanı oku mahşer ehline.)


Musa aleyhisselam, işbu emre uyarak,
Çıkıp okur Tevrat’ı, gayet fasih olarak.

Yahudi âlimleri zannederler ki hatta,
Tevrat nazil olundu sanki tam o saatta.

Sonra, nida edilir bir de Davud Nebi’ye.
Gelir o da korkarak huzur-u ilahiye.

Hak teâlâ buyurur: (Ya Davud, Zebur’unu,
Cebrail’den alarak tebliğ ettin mi onu?)

O dahi cevabında arz eder ki: (Ya Rabbi!
Aynen tebliğ eyledim nazil olduğu gibi.)

O zaman emreder ki: (Ya Davud, çık minbere.
Sana indirileni oku ehl-i mahşere.)

Davud aleyhisselam, emre edip imtisal,
Çıkıp, güzel sesiyle Zebur’u okur derhal.

Sonra, (İsa nerdedir?) diye nida edilir.
İsa aleyhisselam, oraya getirilir.

Hak teâlâ buyurur: (Ya İsa, sen dedin mi,
Ki, ilah edininiz beni ve validemi?)

O der ki: (Ya ilahi, seni tenzih ederim.
Hak olmayan bir sözü, sana nasıl söylerim?

Ben eğer, böyle bir söz söylemiş olsam dahi,
Elbette ki sen onu bilirsin ya ilahi!)

Hak teâlâ o zaman buyurur ki mealen:
(Ya İsa, dediklerin doğrudur hakikaten.

Sen dahi minberine eyle de şimdi avdet,
Sana indirileni, halka eyle tilavet.)

O dahi ifa için Rabbinin bu emrini,
Okur baştan sona dek İncil-i şerifini.

Hak teâlâ katından bir nida daha gelir.
Son olarak denir ki: (Muhammed nerededir?)

Hüdâ’nın Sevgilisi, Muhammed Resulullah,
Gelince, Ona dahi sorar cenâb-ı Allah.

Buyurur: (Ya Muhammed, sen Kur'an-ı kerimi,
Alarak, ümmetine tam tebliğ eyledin mi?)

Arz eder ki: (Ya Rabbi, evet, tebliğ eyledim.)
O zaman Hak teâlâ buyurur: (Ey Habibim!

Sen dahi minberine eyle de şimdi avdet,
Kur'an-ı kerimini halka eyle tilavet.)

Çıkıp, fasih olarak tilavet eyleyince,
Müminler dinleyerek, gark olurlar sevince.

Ve lakin kâfirlerin, hem de münafıkların,
Kur'ana, (çöl kanunu) diyen o ahmakların,

Öyle çirkin olur ki yüzleri bundan sebep,
Nedamet ateşiyle kavrulur kalbleri hep.

www.gonulsultanlari.com