Gönül Sultanları.com >  Peygamberler > Salih aleyhisselam > Onu imtihan ettiler
Onu imtihan ettiler
Salih aleyhisselam, bir nice mucizeler,
Gösterdi, ama onlar yine sihir dediler.

Son olarak, ölmüş bir kimseyi diriltince,
Kâfirler, puthaneye koştu telaş içinde.

En büyük putlarının, karşısına geçtiler.
Hadiseyi anlatıp, (Nasıl olur?) dediler.

O anda lain şeytan, girip putun içine,
Dedi ki: (İnanmayın Salih'in bu işine.

Onu gördüğünüzde, deyin ki: Bize hemen,
Bir mucize göster ki, inanalım gerçekten.)

Semudlular, sevinç ve neşe içinde tekrar,
Bayram yerine dönüp, eğlenceye daldılar.

Ve Salih Peygamberi, ertesi gün görünce,
Şeytanın dediğini, söylediler hemence.

Buyurdu ki: (Bu kadar mucizeler gördünüz.
Ne yazık ki, hâlâ var bunda tereddüdünüz.

Size, vahşi hayvanlar, ağaçlar ve ölüler,
Peygamber olduğumu, açıkça söylediler.

Bu kadar alametler kâfi gelmedi mi ki,
Benden, başka mucize istiyorsunuz peki?

İman etmeniz için, bunlar yetmedi ise,
Daha ne isterseniz, yapayım onu size?)


Dediler: (Yarın bayram, toplanacak her kişi.
Sen de gel, o mecliste halledelim bu işi.)

Nihayet bayram günü, geldiğinde cümle halk,
Büyükçe bir meydanda, toplandı tam olarak.

Reisleri Cenda da, yine o toplantıda,
İpek elbiselerle, otururdu tahtında.

Tam çıkmak üzereyken, Salih aleyhisselam,
Hazret-i Cebrail de, geldi ve verdi selam.

Âdem Safiyyullahın asasını eline,
Verip, elbisesini giydirdi üzerine.

Salih aleyhisselam, dua edip bir müddet,
Kavmine varmak için, yola çıktı nihayet.

Bir nice mucizeler zuhur etti giderken.
Ağaçlar, ona karşı eğilirdi hürmeten.

Kuşlar, başı üstünde, gölge yapıyorlardı.
Hayvanlar, onun için dua ediyorlardı.

Nihayet Salih Nebi, vasıl oldu kavmine.
Davet etti onları, Allah'ın hak dinine.

Dedi: (Ben peygamberim size Allah katından.
İman edip kurtulun, Allah'ın azabından.)


Reisleri dedi ki: (İsbat et dediğini.
İmtihan edeceğiz, bu hususta biz seni.

İstediğimiz şeyi, getirirsen yerine,
Artık inanacağız, senin nübüvvetine.

Şöyle ki, şu ilerde, büyükçe bir kaya var.
Varalım hep birlikte, onun yanına kadar.

Sen Rabbine dua et, Rabbin de hemen o an,
Kızıl tüylü bir deve çıkarsın o kayadan.

Dişi ve gebe olup, doğursun çıkınca hem.
Yavrusunun rengi de, benzesin ona aynen.

Sütü, yazın soğuk ve kışın da sıcak olsun.
Fakir içince zengin, hastalar şifa bulsun!)

www.gonulsultanlari.com