Gönül Sultanları.com >  Peygamber Efendimiz > Uhud Gazası > Ben Veheb’ten razıyım
Ben Veheb’ten razıyım
O gün Halid bin Velid, saldırınca geriden,
Harb meydanı, bir anda karışmıştı yeniden

Resulullah, Eshaba edince o gün nida,
Koşup halka oldular etrafında bir anda.

Abbas bin Ubade de, nida etti bir ağız.
Dedi: (Ey Müslümanlar, geliniz, toplanınız!

Resulün tembihini dinlemedik biz elbet.
Bu yüzden başımıza erişti bu musibet.

Çok şükür hayattadır Peygamber efendimiz.
Koşup, Resulullahın etrafına geliniz.

Bizim kusurumuzdan, Ona zarar gelirse,
Rabbimizin katında mazeret kalmaz bize.)

Abbas bin Ubade’nin sesini, mücahidler,
Duyup, Resulullahın etrafına geldiler.

Harice bin Zeyd ile, Abbas ibni Ubade,
Yanlarında, Evs ibni Erkam olduğu halde,

Tekbirlerle küffârın arasına daldılar.
Resulullah uğrunda, çok kılıç salladılar.

Harice hazretleri, tam ondokuz yerinden,
Diğer ikisi dahi, çeşitli yerlerinden,

Yaralanıp, üçü de dermansız kaldı gayet.
Şehadet şerbetini içtiler en nihayet.

Diğer Eshab-ı güzin, o sıkıntı anında,
Koşup halka oldular, Resulün etrafında.

Küffârın tek gayesi var idi Uhud günü.
O da, öldürmek idi Allah’ın Resulünü.

Bu sebeple, topyekün toplanarak oraya,
Resul ve Eshabını, aldılar ablukaya.

Vurup öldürmek için nihayet o Serveri,
Gitgide daralttılar sonra da o çemberi

O çok kritik anda, müşriklerden bir grup,
Hücuma geçti birden, Eshaba kılıç vurup.

Allah’ın Sevgilisi, görüp o gelenleri,
Buyurdu: (Kim durdurur, şu hücum edenleri?)

Vehb ileri fırlayıp, dedi: (Ya Resulallah!
Anam babam ve canım, fedadır sana vallah.)

Sonra da yalın kılıç, daldı düşman içine.
Gönderdi bir çoğunu, Cehennem ateşine.

Resulullah görünce, onun bu gayretini,
Buyurdu ki: (Cennetle müjdelerim ben seni.)

Alıp ortalarına kalabalık bir grup,
Onu şehid ettiler, mızraklarıyle vurup.

Sa'd bin Ebi Vakkas, kılıcını kaparak,
Yardıma gitti ona, peşinden fırlayarak.

Görülmemiş şekilde gösterdi kahramanlık.
Hücum eden küffârı, püskürttü o aralık.

Bir çoğunu öldürüp o hücum edenlerden,
Dönüp, Resulullahın yanına geldi hemen.

Ve lakin hazret-i Vehb, çarpışıp çok mükemmel,
Şehadet şerbetini içmişti daha evvel.

Din için, Allah için, Resulullah uğrunda,
En yüce varlığını, canını etti feda.

O Server buyurdu ki: (Ben razıyım Vehb'den.
Allah’ın rızası da, üstünde olsun hepten.)


www.gonulsultanlari.com