Gönül Sultanları.com >  Peygamber Efendimiz > Uhud Gazası > Etrafında pervane oldular
Etrafında pervane oldular
Kureyş müşriklerinin var idi tek maksadı.
O da, Resulullahı ortadan kaldırmaktı.

Hücum ediyorlardı bütün güçleri ile.
Ulaşamıyorlardı yine de o Resule.

Zira otuz mücahid, etrafında Resulün,
Bir pervane misali dönüyorlardı o gün.

Kendi vücutlarını yaparak birer kalkan,
Allah’ın Resulünü koruyorlardı her an.

Derlerdi: (Ey Allah’ın Resulü, biz hepimiz,
Mübarek vücuduna karşı birer siperiz.

Düşman, sana varamaz bizleri geçmedikçe.
Ve seni öldüremez, bizi öldürmedikçe.)

O ara, müşriklerden bir grup hücum etti.
Zira tek gayeleri, Resulü öldürmekti.

Resulullah, Eshaba buyurdu ki o zaman:
(Şunların hücumunu kim def eder buradan?)

Ensardan beş sahabi, kılıçları çekerek,
Atıldılar ileri, tekbirler getirerek.

O Resulün önünde, her biri, arslan gibi,
Savaşıp şehid oldu, onlardan dört sahabi.

Beşinci, yaralanıp hem de ondört yerinden,
Kan kaybından tükendi ve yere düştü birden.

Allah’ın Sevgilisi, muttali oldu buna.
(Onu, bana getirin!) buyurdu Eshabına.

Mübarek sahabiyi yanına yatırdılar.
Ve kendi dizlerini, ona yastık yaptılar.

Başı, Resulullahın kucağında olarak,
Şehid kardeşlerine, o da etti iltihak.

O sırada müşrikler, toparlanıp bir daha,
Saldırıya geçtiler, yine Resulullaha.

Allah’ın Sevgilisi, Eshabına hitaben,
Buyurdu ki: (Bunları, kim def eder bu yerden?)

Talha bin Ubeydullah öne çıktı en başta.
Resulullah sordu ki: (Kim vardır senden başka?)

(Ben de hazırım) dedi, bir mücahit Ensardan.
Buyurdu ki: (Bunları, sen def eyle buradan.)

(Peki ya Resulallah!) diyerek o mücahid,
Kahramanca çarpışıp, sonunda oldu şehid.

Müşrikler, başka yönden saldırdılar bu sefer.
Resul yine sordu ki: (Bunları kim def eder?)

Yine, herkesten önce Talha bin Ubeydullah,
Dedi: (Ben def ederim onu ya Resulallah!)

Resulullah sordu ki: (Kim vardır senin gibi?)
Derhal öne fırladı Ensardan bir sahabi.

Resul, o sahabiye, (Sen karşı koy) buyurdu.
O dahi müşriklerle çarpışıp şehid oldu.

Resulün etrafında bulunan sahabiler,
Çarpışıp şehid oldu böylece birer birer.

Talha bin Ubeydullah kalmıştı en sonunda.
Yine şehid olmaktı tek gayesi onun da.

Resulün etrafında, pervane dönüyordu.
Nerden hücum gelirse, o yöne gidiyordu.

Delik deşik olmuştu vücudunun her yeri.
Yine de aldırmayıp, korurdu o Serveri.

www.gonulsultanlari.com