Gönül Sultanları.com >  Peygamber Efendimiz > Hendek Gazası > Bir hanım kahraman
Bir hanım kahraman
En çok güvendikleri Amr’ı, hazret-i Ali,
Öldürünce, küffârın çok bozuldu morali.

Onunla beş müşrik de, geçmişti bu tarafa.
Diğer dördü, Ali’ye hücum etti bu defa.

Eshab-ı kiram dahi, oraya koşuştular.
O zırhlı kâfirlerle, dişe diş boğuştular.

Tuttu hazret-i Zübeyr, Nevfel bin Abdullah’ı.
Atı ile birlikte, hendeğe yuvarladı.

Hazret-i Ali dahi, hendeğe inip hemen,
Bir kılıçla başını, ayırdı bedeninden.

Diğer üçü, hendeği çok güçlükle aşarak,
Böylece canlarını kurtardılar kaçarak.

O müşrik ordusunun başkumandanı ise,
Henüz harp başlamadan düşmüştü bir yeise.

Artık göğüs göğüse savaş gerekiyordu.
Lakin derin hendekler bunu engelliyordu.

Ok atmaya başladı iki taraf mecburen.
Lakin bu, neticeyi uzatıyordu hepten.

İşin uzadığını anlayınca müşrikler,
Bu sefer her taraftan saldırıya geçtiler.

Yani onbin kişilik bu düşman kuvvetleri,
Hendeği geçmek için, arıyordu bir yeri.

Eshab ise, ok ve taş atarak kâfirlere,
Püskürtüyorlardı hep onları gerilere.

Mücadele, çok müthiş bir hal aldı giderek,
Ve bütün şiddetiyle, sürdü hem akşama dek.

Beni Kureyza denen, yahudi kabilesi,
İhanet eylediler İslam’a sinsi sinsi.

Saldırmazlık akdini, tek yönlü feshederek,
Müşrik ordusu ile, anlaştılar giderek.

Gece baskını için, bu hain yahudiler,
Küffârdan, bin kişilik kuvvet talep ettiler.

Savunmasız kadın ve çocuklara, böylece,
Hücum edeceklerdi Medine’de her gece.

Resulullah, anlayıp onların bu fikrini,
Derhal görevlendirdi beşyüz sahabisini.

Buyurdu: (Medine’de dolaşın sabaha dek.
Küffâra korku salın, tekbirler getirerek.)

Mücahidler, her gece devriye dolaştılar.
Ve tekbir sesleriyle gökleri çınlattılar.

Şanlı mücahitlerin, tekbir sedalariyle,
Korkuya kapıldılar yahudiler haliyle.

Yine şehre sızarak, on kadar yahudiler,
Hazret-i Safiyye’nin bahçesine girdiler.

İçerde, kadınlar ve çocuklar vardı yalnız.
Önce eve ok atıp, eylediler rahatsız.

O Serverin halası Safiyye Hatun hemen,
Erkek kıyafetine bürünüp çıktı evden.

Kalınca bir odunu alarak bir eline,
Arkasından, şiddetle indirince birine,

Kâfir, kanlar içinde yere düştü aniden.
Daha sonra, bıçakla başını kesti hemen.

Onu erkek zannedip, o namert yahudiler,
Korkup, alel acele orayı terk ettiler.

www.gonulsultanlari.com