Gönül Sultanları.com >  1001 Güzel Menkîbe > Dünya fani ahiret baki > Âlimler, Peygamberlerin vârisleridir
Âlimler, Peygamberlerin vârisleridir
Evliyanın büyüklerinden Alâüddîn-i Attâr “kuddise sirruh” hazretleri, bir günkü sohbetinde;
- Peygamberler, kulları Allahü teâlâya yaklaştıran vasıta ve sağlam iptirler, buyurdu. Evliyalar da öyledir.

Ve ekledi:
- Nitekim hadis-i şerifte; (İslamiyet’i iyi bilip, bildiği ile amel eden âlimler, Peygamberlerin vârisleridir) buyuruldu ki, bu hadis-i şerif, Evliyanın da, insanı Allahü teâlânın rızasına ve merhametine kavuşturan vasıta ve ip olduklarını bildiriyor.

Şöyle devam etti:
- Kur’an-ı kerimde mealen; (Allahü teâlâya yaklaşmak için vesile arayınız!) buyuruluyor. Bu vesilelerin en büyüklerinden biri Peygamberler ve onların vârisleri olan âlim ve Evliyalardır.

Sordular:
- Bu Velilerden nasıl feyz alınır efendim?
- Bu büyüklerin eserlerini, hâl tercümelerini okuyarak, kendilerini tanımak ve sevmek pek kolay olur. Evliyayı sevenler, onların feyzine kavuşur ve mağfiret olunmakla müjdelenmişlerdir.

Bu dünyanın bir saati

Bir gün de sohbetinde;
- Kardeşlerim, Bu dünyanın bir saati, kıyametin bin senesinden daha iyidir, buyurdu.

Sordular:
- Neden efendim?
- Çünkü bu bir saatte, iyi bir amel yapıp Allahü teâlânın rızası ve dolayısıyla sonsuz Cennet nimetleri kazanılabilir. Ama o bin senede hiçbir şey yapılamaz.

Her iyilik, sadakadır

Bir gün de sevdiklerine;
- Sadaka deyince ne anlıyorsunuz? diye sordu.

Cevaben;
- Fakirlere para vermeyi anlıyoruz efendim, dediler.

- O, sadakanın bir şeklidir. İnsanlara yapılan her iyilik, sadakadır, buyurdu.

Ve ekledi:
- Hadis-i şerifte; (Güler yüzle selam verene sadaka sevabı verilir) buyuruldu.

www.gonulsultanlari.com